Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

25.10.18

6. redna seja Vlade RS

Vir: UKOM

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S spremembami uredbe se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oz. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (izvajalci javne službe), katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene, zaradi česar obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. Izvajalcem javne službe se s tem omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave in določa pogoje, pod katerimi jo lahko oddajo. Ta ukrep je nujen, ker je treba preprečiti nadaljnje kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jih bo imel izvajalec obdelave odpadkov, bo pod določenimi pogoji in v omejeni višini začasno krila Republika Slovenija.

 

Vlada je danes določila besedilo sprememb Zakona o zavarovalništvu, ki ga bo državnemu zboru predložila v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

 

Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije glede Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027. V njem je podprla pristop k pogajanjem, v skladu s katerim bi bil dogovor o večletnem finančnem okviru dosežen do volitev v Evropski parlament spomladi 2019.

 

Vlada je izdala odločbo, v skladu s katero je na predlog ministra za finance Andreja Bertonclja z današnjim dnem razrešila državno sekretarko na Ministrstvu za finance Matejo Vraničar Erman. Na ta položaj je z jutrišnjim dnem imenovala Natalijo Kovač Jereb.

 

Z današnjim dnem je vlada s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve razrešila Natalijo Kovač Jereb in s 26. oktobrom 2018 za državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve imenovala Melito Šinkovec.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi