Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.11.18

7. redna seja Vlade RS

Foto: Nebojša Tejić/STA

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku. Predlog v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2014/56/EU.

 

Ključni cilji, ki jih zasleduje predlog novele, se v primerjavi z veljavnim zakonom bistveno ne spreminjajo. Ti cilji so:

  • natančno pojasniti vlogo pooblaščenega revizorja;
  • okrepiti neodvisnost in strokovno skrbnost pooblaščenega revizorja;
  • olajšati čezmejno opravljanje storitev obvezne revizije v EU;
  • prispevati k bolj dinamičnemu revizijskemu trgu v EU ter
  • izboljšati nadzor nad pooblaščenimi revizorji ter usklajevati revizijski nadzor s strani pristojnih organov v EU.

Že veljavni zakon je v posameznih poglavjih utemeljeno strožji od direktive in tega tudi novela zakona ne spreminja. Novela predvsem prenaša v slovenski pravni red tiste določbe zgoraj navedene direktive, ki so nujno potrebne za harmonizacijo slovenskega pravnega reda z evropskim.

 

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 na območju Dolenjske, Podravja, Pomurja in Zahodno štajerske regije, ki v 40 občinah skupno znaša 13.319.664,77 evra in jo je 3. septembra 2018 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 68.219,48 evra, škoda na uničenem objektu 10.366,99 evra,  škoda na stavbah 5.090.829,53 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 1.842.415,39 evra, škoda na gozdnih cestah 128.615,00 evra, škoda na vodotokih 4.367.779,93 evra, škoda na državnih cestah 96.004,57 evra in škoda v gospodarstvu 1.715.433,88 evra. Škoda v stavbah, ki so kulturna dediščina, je zajeta  v delni škodi na stavbah.

 

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

 

Vlada je danes sprejela tudi več uredb s področja kmetijstva.


Časovno obdobje

Potrdi