Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.3.18

8. marec - Izzivov na področju enakosti spolov ne manjka

Foto: Mostphotos

Slovenija se po številnih kazalcih enakosti spolov in vključevanju žensk v družbo uvršča sorazmerno visoko, med najboljše države na svetu. »V zadnjih letih so bili narejeni pomembni koraki, ki kažejo pozitivne rezultate na področju zaposlenosti žensk, njihovi zastopanosti v vrhu politike, gospodarstva in na drugih položajih,« je ob Mednarodnem prazniku žensk ocenil predsednik vlade dr. Miro Cerar. »Kar pa ne pomeni, da ni prostora za še več izboljšav in priložnosti za zmanjševanje oziroma ukinjanje razlik.«

8. marca, tako kot v  približno 100 državah po vsem svetu, tudi v Sloveniji praznujemo Mednarodni praznik žensk. To je dan, ko se spomnimo dosežkov žensk in njihovega boja za enakopravnost – in to ne samo ekonomsko in politično, temveč tudi družbeno.

Na področju enakosti spolov in vključevanju žensk v družbo je Slovenija ena od bolje uvrščenih držav na svetu. Na lestvici, ki temelji na globalnem indeksu varnosti, miru in žensk, se nahaja na odličnem 4. mestu med 152 državami. Indeks ameriškega instituta Woodrow Wilson in Razvojnega programa združenih narodov (UNDP) o ženskah na vodilnih položajih v javnem sektorju Slovenijo uvršča na visoko 5. mesto, takoj za skandinavskimi državami in Kanado. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov smo še vedno najboljša država med novimi članicami na področju enakosti žensk in moških. K uvrstitvi je pripomogel visok delež žensk na položajih odločanja.

Izzivov na področju enakosti spolov nam zagotovo ne bo zmanjkalo niti v prihodnje. Kljub dobrim dosežkom na različnih področjih se še vedno kaže težava v neenakomerni delitvi skrbstvenega in gospodinjskega dela. Slovenija sicer sodi med države z visoko stopnjo zaposlenosti žensk in dobro razvitim sistemom javnega otroškega varstva ter podpornih storitev. Država je sicer že naredila določene korake na področju starševskega in očetovskega dopusta, tako da je skrb za otroka nekoliko bolj enakopravno porazdeljena na oba starša. Tudi eden od ciljev projekta Aktivni.Vsi, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izboljšanje integracije načela enakosti spolov v lokalni skupnosti na področju naslavljanja spolnih stereotipov in usklajevanja družinskega ter poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu.

Uravnotežena zastopanost v procesih odločanja sodi tudi med prednostno področje politike enakosti spolov, ki je opredeljena v resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2021.

Enakost spolov med drugim ponuja tudi možnosti za gospodarsko rast, še posebej na področju zaposlovanja. Nadaljnji ukrepi na področju enakosti spolov v Sloveniji lahko po ocenah vlade prispevajo k osemodstotni rasti BDP do leta 2050.

Na nedavni konferenci o politikah za enakost pri staranju, ki je potekala v organizaciji vlade in OECD, je Slovenija izrazila tudi pripravljenost na uvedbo modela ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Slovenija sicer že ima nizko razliko med plačami moških in žensk, saj z učinkovitimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in podpornimi storitvami zagotavljamo visoko zaposlenost žensk, še posebej žensk z otroki.


Časovno obdobje

Potrdi