Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.11.18

8. redna seja Vlade RS

Foto: Nebojša Tejić/STA

Vlada je na današnji seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora o mednarodnih zavezah, ki se nanašajo na meddržavne nezakonite migracije, in ga pošlje Državnemu zboru.

 

Vlada še naprej podpira Globalni dogovor o migracijah, saj meni, da je sprejem Globalnega dogovora o migracijah pozitiven za Republiko Slovenijo. Dogovor je namreč tisti okvir, ki vsebuje elemente in ukrepe, ki bodo pripomogli k odpravi vzrokov nezakonitih migracij v izvornih državah. Dogovor prav tako ureja sodelovanje med državami v okviru postopkov vračanja migrantov, ugodne posledice dogovora se bodo pokazale tudi v naslednjih letih tekom izvajanja dogovora. Slovenija ostaja tako v skupini 150 držav, ki tvorijo jedrno skupino, ki se zaveda, da so migracije globalen pojav, ki ga ne morejo rešiti same, temveč jih lahko upravljajo le s skupnimi močmi.

 

Globalni dogovor o migracijah ni pravno zavezujoč akt, pri čemer lahko vsaka država izvaja njegova določila v skladu z nacionalnimi interesi. Globalni dogovor o migracijah ne vzpostavlja nobene nove kategorije migrantov, niti ne vzpostavlja pravice do migriranja kot osnovne človekove pravice.

 

 

Vlada se je danes seznanila s podpisom pisma o nameri s predstavniki občinskih združenj glede določitve višine povprečnine za leto 2019. Dogovor z vsebino, ki je določena v pismu o nameri, bo s predstavniki reprezentativnih združenj občin v skladu s sklepom vlade podpisal minister za finance dr. Andrej Bertoncelj. Predstavniki vlade in občinskih združenj so 7. novembra 2018 po nekaj tedenskih usklajevanjih podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za leto 2019. Dogovorjena povprečnina bo znašala 573,5 evra in je najvišja doslej. Pogovori so bili konstruktivni in so pripeljali do rešitve, sprejemljive za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ.Vlada je izdala Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. Spremenjena uredba zagotavlja usklajenost s pravnim redom EU.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi