Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.11.18

9. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana/STA

Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Z njo med drugim zvišujemo povprečnino za občine, ki bi prihodnje leto znašala 573,5 evra, določamo pa tudi višino letnega dodatka za upokojence. Zanj bomo prihodnje leto namenili 140 milijonov evrov, izplačali pa ga bomo v petih razredih. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami omejujemo tudi določene izdatke. V predlogu novele urejamo vsebine, ki jih moramo uveljaviti že v letošnjem letu, vplivajo pa na izvrševanje proračuna države in občinskih proračunov v letu 2019. Predlagana novela tako zvišuje povprečnino, ki bo prihodnje leto pripadla občinam. V skladu z dogovorom, ki ga je vlada dosegla z občinskimi združenji, bo znašala 573,5 evra, kar je največ doslej. Zaradi zvišanja povprečnine se bodo proračunski odhodki prihodnje leto povečali za 32,5 milijona evrov.

 

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Novela v slovenski pravni red prenaša spremembe evropske direktive o razvrstitvi nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti. S predlaganim zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/2399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti. Direktiva dopolnjuje pravila za razvrščanje obveznosti bank za potrebe poplačila v stečajnem postopku iz Direktive 2014/59/EU o reševanju bank, kar bo omogočilo, da bo v vseh državah članicah EU zagotovljena enaka presoja položaja upnika banke v primeru reševanja banke. Slednje je pomembno, ker se sredstva upnikov banke lahko uporabijo za kritje izgub banke le v takšni višini, da bo upoštevano ključno načelo, da noben upnik v postopku reševanja banke ne sme biti na slabšem, kot bi bil v primeru stečaja banke. 

 

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019. Večina programov APZ v letu 2019 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ciljnih skupin, ki predstavljajo strukturni problem trga dela. Namen in cilj aktivnosti v okviru APZ bo v letu 2019 povečati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam in jih čimprej aktivirat in vključiti na trg dela. Ključne ciljne skupine bodo dolgotrajno brezposelni (konec okt. 2018 jih je bilo 51,5 % med vsemi brezposelnimi), starejši  od 50 let (skoraj 38 % - delež med vsemi brezposelnimi se zvišuje), nizko izobraženi  (skoraj 31 % med vsemi BO) in mladi (21,4 %).

 

Vlada je danes sklenila tudi, da bo v Državni zbor poslala predlog za vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS.


Časovno obdobje

Potrdi