Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.12.17

Človekove pravice pred neprestanimi in nujnimi izzivi

»Kršitve človekovih pravic vidim kot napad na človeško dostojanstvo,« ob svetovnemu dnevu človekovih pravic poudarja minister za pravosodje Goran Klemenčič. "Verjamem v dialog in spoštujem različnost, a nikoli na račun kršenja temeljnih načel človekovega dostojanstva in enakosti pred zakonom."

Vir: Mostphotos

Živimo v svetu, ki je zapleten, razdeljen in negotov, pri varstvu človekovih pravic pa smo neprestano soočeni z nujnimi izzivi migracij, terorizma in vse večje gospodarske, socialne neenakosti in populizma. 

Človekova pravica ne bi smela biti neotipljiva in nevidna. Dovolj je že, če se ozremo k sosedu, k bližnjemu in opazujemo dogajanje okoli nas ... Kot je nekoč rekla Eleanor Roosevelt, so univerzalne človekove pravice tako blizu in tako majhne, da jih ne moremo videti na nobenem svetovnem zemljevidu. Zato nikoli ne smemo pozabiti, da se vsi ljudje rodimo svobodni, imamo dostojanstvo ter uživamo enake pravice. 

 

Spoštovanje človekovih pravic in zagotavljanje pravne države sta zato že ves čas med vodilnimi prioritetami te vlade oziroma/in Ministrstva za pravosodje. Ta vlada je med drugim potrdila vzpostavitev neodvisne inštitucije za spremljanje človekovih pravic pri Varuhu človekovih pravic, prav tako so bili potrjeni zagovorniki otrokovih pravic. Slovenija je imela še leta 2014 309 neizvršenih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, danes jih ima nekaj čez 40. V manj kot treh letih smo iz 95 % neizvršljivosti sodb Evropskega sodišča za človekove pravice prišli na 15 % in nadaljujemo s tem trendom. 

 

Decembra 2016 je Svet Evrope potrdil, da dolgotrajni sodni postopki v Sloveniji niso več sistemski problem. V tem duhu Slovenija prevzema predsedovanje Svetu Združenih narodov za človekove pravice, kjer se bomo usmerili predvsem na varstvo pravic otrok, podporo enakosti spolov in krepitvi vloge in položaja žensk, pa tudi na pravice starejših in v zvezi s tem na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Poleg tega je nedavna uvrstitev slovenskega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča v ožji izbor treh kandidatov za komisarja Sveta Evrope za človekove pravice pomembno priznanje ne samo kandidatu in njegovemu dosedanjemu delu, ampak tudi Sloveniji. Obenem pa je to tudi potrditev ugleda naše države v tej najstarejši evropski organizaciji. Svet Evrope ostaja danes prav tako pomemben varuh človekovih pravic, vladavine prava in demokracije kot ob svoji ustanovitvi po 2. svetovni vojni. 

 

10. decembra 1948 je Generalna skupščina OZN v Parizu sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic in od takrat naprej mednarodna skupnost ta dan obeležuje kot svetovni dan človekovih pravic. Gre za skupen ideal vseh ljudstev in narodov - da bi vsi razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter jih imeli za univerzalne in neodtujljive.


Časovno obdobje

Potrdi