Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

24.5.13

Dodelitev državne pomoči Cimosu

Vlada Republike Slovenije je s sklepom na današnji dopisni seji gospodarski družbi Cimos d.d., dodelila državno pomoč za reševanje v obliki poroštva Republike Slovenije za kratkoročni kredit za čas priprave programa prestrukturiranja v višini 35.000.000,00  EUR, za obdobje 6 mesecev od dneva nakazila sredstev po obrestni meri, ki ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, ki predstavlja vsoto izhodiščne obrestne mere določene s strani Evropske komisije, povečane v skladu z diskontno stopnjo po pravilih za dodeljevanje državnih pomoči.


Državna pomoč se dodeli pod odložnim pogojem, da bo državna pomoč odobrena na podlagi posamične priglasitve Evropski  Komisiji.

 

Družba Cimos d.d. v zavarovanje dodeljenega poroštva Republike Slovenije in izpolnitve pogodbenih obveznosti zagotovi ustrezno obliko zavarovanja, skladno z veljavnimi predpisi na dan pridobitve soglasja Evropske Komisije.

 

Družba je visoko stečajno ogrožena, sama sprožitev stečajnega postopka in eventualno prenehanje družbe pa bi imele za več regij, v katerih družba posluje, obsežne negativne gospodarsko-socialne posledice. V družbi pa obstajajo zdrava proizvodna jedra, ki jih je smiselno prestrukturirati in ohraniti.

 

Vir: MGRT


Časovno obdobje

Potrdi