Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.12.17

Predstavniki vlade naslednji teden k prebivalcem ob meji

Generalna sekretarka Vlade RS Lilijana Kozlovič je v današnji izjavi predstavila dosedanje aktivnosti v zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe. Izpostavila je, da bodo predstavniki vlade naslednji teden pravice iz paketa zakonov, nujnih za implementacijo arbitražne razsodbe, pojasnjevali prebivalcem ob meji. Poudarila je, da Slovenija nadaljuje pogovore na EU ravni in tudi z Republiko Hrvaško, izjemno pomembno, po njenih besedah, pa je, da vsi politični akterji v Sloveniji delujejo enotno, odgovorno in za zaščito interesov Republike Slovenije.

V Državnem zboru je že zaključen zakonodajni postopek za paket štirih zakonov, nujnih za implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. To pomeni, da je vlada na zakonodajni ravni v tistem delu, ki ga lahko uredi sama, brez sodelovanja Republike Hrvaške, pripravila vse potrebno za izvajanje arbitražne odločitve.

Pristojna ministrstva bodo na podlagi sprejete zakonodaje do 25. decembra pripravila potrebne štiri podzakonske akte, ki se nanašajo tako na evidentiranje državne meje kot tudi na področje ribištva. Ves čas potekajo redna medresorska in operativna usklajevanja, v pripravi pa je tudi že nov paket zakonodaje, ki jo bo treba prilagoditi po evidentiranju državne meje.

Predstavniki vlade bodo v naslednjem tednu obiskali prebivalce ob meji ter ribiče. »Sprejeta zakonodaja ter evidentiranje državne meje je zanje izjemnega pomena, zato bomo skupaj s predstavniki ministrstev šli na teren, da jim razložimo, kako naj izvršujejo pravice, ki so jim določene v zakonu in kaj zanje to pravzaprav pomeni«, je poudarila generalna sekretarka.

Nadaljuje se tudi komunikacija na ravni EU. Slovenija je ves čas v stikih z Evropsko komisijo in vsemi inštitucijami na ravni EU, kjer predstavlja naše predloge za rešitev arbitražnega vprašanja, posebna priložnost za to bo tudi zadnje zasedanje Evropskega sveta. Evropska komisija je bila poleg pri podpisu arbitražnega sporazuma, njeni najvišji predstavniki pa so ob razglasitvi poudarili, da je treba spoštovati mednarodno pravo in v končni fazi tudi pravo EU. Generalna sekretarka Kozlovič je ob tem povzela tudi izjavo podpredsednika Evropske komisije Timmermansa, da se pogovarja z obema državama, ni pa točno določil datuma svojega obiska.

»Tudi z Republiko Hrvaško se pogovarjamo na različnih ravneh«, je nadaljevala generalna sekretarka, »predsednik vlade je jasno povedal, da se lahko uradno pogovarjamo le o implementaciji arbitražne razsodbe. Ko bo to vprašanje na obeh straneh razčiščeno, bo prišlo tudi do uradnega srečanja.«
 
Slovenija ob vseh prizadevanjih za implementacijo arbitražne razsodbe še naprej vztraja pri mirnem reševanju sporov, spoštovanju mednarodnega prava, predvsem pa potrpežljivo in odločno čaka na sodelovanje hrvaške strani. Vseskozi o dogajanju ažurno obvešča mednarodno javnost.

Na koncu je generalna sekretarka Lilijana Kozlovič še poudarila, da je izjemno pomembno, da Slovenija k uresničevanju tega zgodovinskega koraka pristopi odgovorno, notranje usklajena, enotna. »Dialog je pomemben, pomembno pa je tudi, da stremimo k uresničevanju in zaščiti nacionalnih interesov«, je zaključila.


Časovno obdobje

Potrdi