Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

18.12.17

»Najuspešnejše so družbe, ki so poskrbele za integracijo migrantov«

Direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar je ob mednarodnem dnevu migrantov na posvetu v Hiši EU poudarila, da je integracija migrantov izjemnega pomena, saj so najuspešnejše družbe ravno tiste, ki so poskrbele za integracijo le-teh.

Foto: Bor Slana/STA

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov skrbi za migrante oziroma prosilce za mednarodno zaščito in osebe s priznano mednarodno zaščito, ki svoje države ne zapuščajo zato, ker bi si iskali delo, temveč zato, ker so prisiljeni v odhod zaradi razmer v njihovi domovini - bodisi zaradi preganjanja iz političnih, verskih, rasnih razlogov ... in zato, ker jim njihova država ne nudi ustrezne zaščite. Ti ljudje so še posebej ranljivi in jim je treba nameniti posebno pozornost, še zlasti ženskam, otrokom in mladoletnikom brez spremstva. Slednji so seveda najranljivejši. 

 

V ta namen je Vlada Republike Slovenije sprejela projekt nastanitve mladoletnikov brez spremstva v enega od dijaških domov. To je primer dobre prakse tudi na evropski ravni, saj otroci živijo v isti nastanitvi kot slovenski dijaki in je to najboljši primer integracije, izpostavlja direktorica Špec Potočar. Vendar je to le začasna rešitev. Urad mora skupaj z drugimi ministrstvi poiskati dolgoročno obliko nastanitve. V ta namen je bila ustanovljena medresorska skupina, v katero so vključeni tudi predstavniki nevladnega sektorja, ki imajo nedvomno veliko izkušenj na tem področju. Skupina je že pričela z delom. 

 

Urad se sicer zavzema za decentralizirano integracijo, v ta namen se ravno v tem času pripravljajo zakonske podlage za odprtje integracijske hiše v Velenju ter predlog, da bi določena stanovanja v Sloveniji oblikovali v posebno nastanitveno obliko Urada, je povedala direktorica urada Špec Potočar.

 

Današnji posvet v hiši EU je pozornost namenil izobraževanju, enemu pomembnejših področij, ki pripomore k boljši integraciji migrantov v slovensko družbo. Kot izkušnje kažejo, je znanje slovenskega jezika predpogoj za vključitev na vsa ostala področja. S tem namenom v azilnem domu za prosilce z mednarodno zaščito poteka tečaj slovenskega jezika, osebe s priznano mednarodno zaščito pa so vključene v 300 urni tečaj jezika. Vsi otroci so takoj po prihodu vključeni v šolo. Najprej so vključeni v tako imenovano uvajalnico, slovenska država pa osnovnošolskim otrokom zagotavlja dodatne ure jezika. Mladoletniki brez spremstva, starejši od 15 let, so vključeni v tečaj opismenjevanja, nato pa v redni izobraževalni sistem. Izkušnje kažejo, da se otroci v šoli zelo dobro počutijo in se tudi hitro naučijo jezika. 

 

Migracije so kompleksen družbeni pojav, s katerim se ukvarjajo vse države sveta. Dejstvo je, da migracije so in bodo obstajale še naprej. Bistveno pa je, da jih razumemo kot pozitiven prispevek k družbi, je zaključila direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar.


Časovno obdobje

Potrdi