Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

25.9.13

Novo besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Vlada RS je sprejela novo besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o vodah, s katerim se nadomesti besedilo predloga zakona, ki ga je sprejela na 51. dopisni seji. Novo besedilo določa financiranje gospodarske javne službe urejanja voda iz Sklada za vode, s čimer  se zagotavlja nemoteno financiranje obvezne gospodarske javne službe urejanja voda. Glede na dosedanjo financiranje javne gospodarske službe iz  sredstev integralnega proračuna, je predlagani način preglednejši, saj omogoča izvajanje cenovne politike na področju urejanja voda v skladu s prejeto evropsko politiko do voda, ki zahteva od države članice povračilo stroškov za vse naloge, povezane z upravljanjem z vodami. Na ta način se razbremeni državni proračun, saj se namensko zbrana sredstva tudi namensko porabijo.


Novo besedilo določa tudi kategorijo zavezancev, ki je v prejšnjem besedilu predloga zakona, pomotoma izpadla.


Sicer pa novela zakona določa ureditev, ki bo omogočala podelitev koncesij brez javnega razpisa za vse, ki vodo že rabijo. Za rabo vode se uvaja institut plačila nadomestila za ves čas, ko se je voda rabila, za obstoječe koncesionarje, pa tudi za tiste, ki jim vodna pravica še ni bila podeljena in vodo uporabljajo. Novela določa tudi način izračuna in plačila navedenega nadomestila.


Z izvedbo predlagane novele Zakona o vodah se predvideva v prvem letu za 0,398 mio. EUR priliva v državni proračun, od 1. 1. 2014, pa za okoli 1,7 milijonov evrov povečanja letnih prilivov v državni proračun.

 

Vir: MKO


Časovno obdobje

Potrdi