Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.1.19

Odločitev vlade z današnje seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrsti nov projekt z nazivom »Nakup nepremičnine Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu«.

  

Za nakup poslovnih prostorov za potrebe Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu je dogovorjena kupnina v višini 690.000 EUR. Poleg kupnine so načrtovana še sredstva v skupni višini 100.000 EUR za stroške posredniške provizije, pogodbenih obveznosti, selitve in ureditve novih prostorov v primerno stanje za namene poslovanja generalnega konzulata. Ocena potrebnih sredstev skupaj znaša 790.000 EUR.

  

Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu (KTS) najema prostore od leta 1995. Iz opravljene analize ekonomske učinkovitosti izhaja, da bi bilo tudi nadaljevanje najema drugih poslovnih prostorov neracionalno, saj so najemnine poslovnih prostorov visoke. Glede na dejstvo, da MZZ razpolaga z namenskimi sredstvi za nakup, je Ministrstvo za zunanje zadeve začelo postopek z načrtovanjem lastništva poslovnih prostorov za KTS. Pri tem je izvedlo oceno pomembnosti DKP, ki je pokazala, da je KTS locirano v sosednji državi in kot tako ima izjemen pomen zlasti s političnega, gospodarskega in konzularnega vidika ter zaradi skrbi za Slovence v zamejstvu.

   

S tem namenom je opravilo raziskavo nepremičninskega trga, na osnovi katere je bil pripravljen izbor možnih poslovnih prostorov. Poslovni prostori so v objektu, ki je bil zgrajen v 60. letih 20. stoletja in je pod spomeniškim varstvom. Notranjost poslovnih prostorov je bila prenovljena v letu 2008/2009. Objekt se nahaja takoj za osrednjim trgom v Trstu in v neposredni bližini državnih ustanov kot so kvestura, Ministrstvo za delo ter organi občinske uprave z županom mesta Trst.

   

Glede na razmerje med najemnino, ki jo ministrstvo zdaj plačuje v znesku 3.500 EUR na mesec, in za te poslovne prostore zahtevano kupnino 690.000 EUR bi se investicija izplačala v 16,4 letih. 


Časovno obdobje

Potrdi