Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.2.19

Odločitev vlade z današnje seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrsti projekt »Multidisciplinarni pristop in rešitve za razvoj intermodalnega prometa v regiji«.

  

Projekt Multidisciplinarni pristop in rešitve za razvoj intermodalnega prometa v regiji (MultiAppro) je pripravljen na osnovi »Freight Transport Logistic Action Plan«, ki ga je sprejela Evropska komisija. Namen projekta je odprava ozkih prometnih grl tako na nacionalni kot regionalni ravni. V projektu poleg Slovenije sodelujejo partnerji iz Hrvaške, Italije, Grčije, Črne Gore in Albanije. 

  

Intermodalni promet je oblika sonaravnega in trajnostnega prometa, pri katerem se povezujejo različne vrste transportnih nosilcev, to pa razbremenjuje obstoječo infrastrukturo in zmanjšuje negativne vplive na okolje. 

  

Namen projekta je povečati zmogljivosti za integrirano storitev prevoza in mobilnosti ter multimodalnost v jadransko-jonskem območju, da bi postal bolj konkurenčen cestnemu prevozu, ki je iz več razlogov prevladujoča metoda prevoza. Poleg tega, da je v svojem bistvu popolna storitev od vrat do vrat, je tudi bolj fleksibilna v svoji organizaciji, bolj zanesljiva in največkrat cenejša. Za povečanje konkurenčnosti intermodalnega prevoza je najprej treba dvigniti zavest uporabnikov glede na njene prednosti za družbo (stres, hrup itd.) in okolje (CO2, SOx, itd.). Da bi povečali raven zanesljivosti in znižali cene je cilj projekta pospešiti razvoj intermodalnega prometa v jadransko-jonski regiji in ustvariti pogoje za trajnostno rast in odpravo pomanjkljivosti sedanjega razvoja intermodalnega prometa na več ravneh v regiji. 

  

Projekt preko programa Interreg Adrion sofinancira Evropska unija v višini 85 % upravičenih stroškov. S pogodbo o sofinanciranju so bila Ministrstvu za infrastrukturo dodeljena sredstva v višini 87.405 evrov. Ministrstvo bo sodelovalo pri vseh aktivnostih projekta, v okviru katerih se bo zbiralo in obdelovalo raznovrstne podatke s ciljem izdelave modela, ki bo meril učinek vsake nove investicije na izhodiščno stanje. 


Časovno obdobje

Potrdi