Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.2.18

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrsti projekt »Izgradnja prostorov za delavnice SGGOŠ Ljubljana«. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana potrebuje nove objekte delavnic za izvajanje praktičnega pouka. Z namenom, da se SGGOŠ omogoči preselitev delavnic in omogoči izvajanje praktičnega pouka, je predvidena novogradnja delavniškega dela ob šoli v velikosti cca 840 m2 in preureditev dela kleti v velikosti cca 240 m2, kjer so predvidene garderobe, sanitarije in dve učilnici za potrebe praktičnega pouka. Vlada je v ta namen danes sklenila prerazporediti sredstva v okviru finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vrednost predvidenih del je ocenjena na 1.006.149,86 EUR.

 

Na odboru je bil sprejet tudi sklep, s katerim vlada daje soglasje Taekwondo zvezi Slovenije za organizacijo Evropskega prvenstva v taekwondoju. Gre za 24. mladinsko in 33. člansko prvenstvo v moški in ženski konkurenci, ki bo v Mariboru od 12. do 15. aprila 2018.


Časovno obdobje

Potrdi