Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

27.2.18

Odločitve vlade s sej vladnih odborov


Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrsti nov projekt: UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike. Prav tako je vlada odločila, da se v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021 povečata vrednosti dveh projektov: SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja ter Dispečerski center zdravstva.

UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike

Namen investicije je izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme za izvedbo širitve Enote za intenzivno nego in terapijo novorojencev (EINT) Ginekološke klinike UKC Ljubljana ter ureditev nadomestne sterilizacije Ginekološke klinike v centralni sterilizaciji UKC Ljubljana. Cilj investicije je v UKC Ljubljana za novorojence z njihovega področja in za najbolj kritične novorojence s celotne Slovenije izboljšati dostopnost in pogoje za izvajanje dejavnosti intenzivne nege in terapije. Konkretno se bo odpravilo prostorsko pomanjkanje v EINT, pridobljena bodo 4 nova mesta za intenzivno terapijo. Investicija bo omogočila večjo varnost za bolnike in višjo kakovost medicinskih storitev ter krajši čas intenzivnega zdravljenja novorojencev. Ocenjena vrednost investicije je 2.202.100,00 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 2.074.000,00 EUR, UKC Ljubljana pa bo zagotovil sredstva v višini 128.100,00 EUR (za stroške dokumentacije in nadzora).

SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja

Namen investicije je izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme z namenom zagotovitve vsebinsko in funkcionalno sodobne bolnišnice (v kombinaciji obstoječega novejšega dela in novih objektov), z urejenimi komunikacijami (ceste in poti) in komunalno infrastrukturo (posodobitev) ter zelenimi površinami. Vrednost projekta SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja se iz veljavne vrednosti projekta 41.712.031,00 EUR poveča na 117.942.191,12 EUR.

Dispečerski center zdravstva

Novelacija investicijskega programa se nanaša na investicijo v dva dispečerska centra zdravstva za izvajanje dispečerske službe zdravstva v Sloveniji, in sicer v Mariboru in Ljubljani. Nova ocena vrednosti investicije znaša 4.530.926,40 EUR z DDV in je za 38,8 odstotkov višja od ocenjene vrednosti investicije iz investicijskega programa. Vire financiranja bo v celoti zagotovilo Ministrstvo za zdravje.


Časovno obdobje

Potrdi