Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

7.5.19

Odločitve vlade s sej vladnih odborov


Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 uvrsti nov projekt "Razvoj ekspertnega sistema DNK". 

Nacionalni forenzični inštitut, Policija je skupaj s štirimi drugimi organizacijami (Nizozemski forenzični inštitut, Uniklinik Koln, Nacionalni forenzični inštitut Francija, Medicinska fakulteta Innsbruck) v okviru razpisa ISFP European Forensic Science Area prijavil projekt, ki ga je Evropska komisija potrdila. Namen projekta je vgradnja naprednega verjetnostnega statističnega modela EuroForMix v osnovni ekspertni sistem DNAxs. Nadgrajeni program DNAxs2.0 bo poleg določanja profilov in primerjave profilov osumljencev s sledmi omogočal tudi statistično ovrednotenje dokaza DNK. Splošni cilj projekta DNAxs2.0 je izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in povečanje produktivnosti forenzičnih preiskav. Sodelovanje v projektu bo slovenski policiji omogočilo sledenje novim trendom metodoloških rešitev na področju statističnih orodij in s tem povezano poenotenje in izboljšanje kakovosti poročanja, ter neposredno preizkušanje programa v praksi kot končnega uporabnika z možnostjo odprave pomanjkljivosti.

Projekt bo trajal 18 mesecev in se je po pogodbi začel izvajati 1. decembra 2018. MNZ je v sklopu projekta pridobil sredstva v višini 42.810,78 evra z DDV. Od tega bo Evropska komisija financirala upravičene stroške v višini 36.549,70 evra. Delež, ki ga mora kriti Slovenija za obdobje 18 mesecev, znaša 6.261,08 evra z DDV.


Časovno obdobje

Potrdi