Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

29.8.17

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se namensko premoženje in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, poveča z izplačilom sredstev, in sicer v višini 108.974 evrov. Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov. Predvsem za naložbe v ukrepe obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Na odboru je vlada sprejela tudi sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020 uvrstijo štirje novi projekti: postavitev dveh kotlovnic v Črni gori, energetsko varčna LED razsvetljava - Makedonija, posodobitev bolnišnic z LED žarnicami – BIH ter izgradnja rastlinske čistilne naprave – Kosovo. Ministrstvo za okolje in prostor je za to razvojno pomoč, za vse projekte v letih 2017- 2018, namenilo skupaj 1.872.000 evrov.

Člani odbora so v dokončni obravnavi odločali o pokritju primanjkljaja Kmetijskega inštituta Slovenije za leto 2016. Kmetijski inštitut Slovenije je v letu 2016 posloval s primanjkljajem v višini 385.865 evrov. V preteklih petnajstih letih, do vključno leta 2015, je posloval s presežkom v skupni višini 1.815.212,97 evrov. V skladu z vladnim sklepom je lani ta presežek razporedil namensko. Ker pa ga v celoti še niso porabili za projekt »Prostori Kmetijskega inštituta Slovenije na območju Jablje«, finančna konstrukcija projekta namreč še ni zaprta, se je upravni odbor inštituta odločil, da 385.865 evrov nameni za pokritje primanjkljaja. Preostanek sredstev v višini dobrih 1,2 milijona evrov, bo ostal za prej omenjeni projekt.
Vlada je na današnji seji odbora to odločitev upravnega odbora potrdila. Obenem se je seznanila s sklepom upravnega odbora, da letos poslovanje Kmetijskega inštituta spremlja po četrtletjih. Za to so se odločili v želji po ažurnem odzivanju  na morebitna odstopanja od začrtanega programa poslovanja za leto 2017.

Člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa so v dokončni obravnavi odločali o delnem pokritju primanjkljaja Univerze na Primorskem za leto 2015. Univerza na Primorskem je leta 2015 ustvarila primanjkljaj v višini 1.647.186 evrov. Vlada je na predlog upravnega odbora Univerze na Primorskem odločila, da univerza 47,9 odstotka tega zneska pokrije s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Preostali del primanjkljaja v višini 857.847 evrov ostaja nekrit oziroma bo pokrit iz bodočih prihodkov in zmanjšanja odhodkov, ki si ga obetajo od sanacijskih ukrepov poslovanja.


Časovno obdobje

Potrdi