Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

9.10.18

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d. za leto 2017, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote. Vlada je določila tudi dejansko višino koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, in sicer v višini 3.000.000 evrov. Del poročila je tudi poročilo o vlaganjih v naravne vrednote, ki obsega investicijska vlaganja, investicijska vzdrževanja in zavarovanja jamske infrastrukture v jamah in njihovi neposredni okolici in jih koncesionar izvaja s sredstvi iz koncesijske dajatve, ki sicer pripadajo državnemu proračunu.

 

Iz poročila o vlaganjih v naravne vrednote je razvidno, da je bilo največ sredstev porabljenih za investicijsko vzdrževanje, in sicer za obnovo odhodnega perona v Koncertni dvorani v višini 338.252,57 evrov. Za investicijska dela na železniški infrastrukturi (zamenjava tirnic na Velikem domu, zamenjava tirne zveze pri Gotski dvorani in avtomatizacija kretnic ter zamenjava treh dotrajanih kretnic v remizi) je bilo porabljenih 222.827,47 evrov, za nujna investicijska vzdrževanja na električnih inštalacijah 145.896,57 evrov, za telekomunikacijsko omrežje (povezava z optičnimi kabli, namestitev video nadzornega sistema zaradi varnosti in posodobitev ozvočenja) 86.252,45 evrov, za ureditev promenade 82.859,60 evrov, za vzdrževanje pohodnih poti v jamah, ograj in dostopnih poti v Postojnski jami in Jami pod Predjamskim gradom 42.121,40 evrov, za opremo za spremljanje izvajanja turistične rabe in njenega vpliva na jamsko klimo 21.873,97, za opremo za spremljanje razvoja človeške ribice in prenovo svetlobnih usmerjevalnih panojev 6.909,53 evrov in za zavarovanje jamske infrastrukture 12.833,14 evrov.


Na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve pa je vlada sklenila, da v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti projekt obnove atletskega dela športnega parka pri Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Z obnovo bodo izboljšani pogoji za vadbo in tekmovanja občinskih športnih klubov in društev, pa tudi za šolska športna tekmovanja in za izvajanje pouka športne vzgoje. Obenem bo obnovljen park omogočil boljše pogoje tudi za športno rekreacijo in različne športne prireditve v občini. Vrednost projekta, ki bo predvidoma dokončan še letos, znaša 499.750 evrov, pri čemer bo večino denarja za obnovo prispevala občina, ministrstvo pa bo zagotovilo približno 43.000 evrov.


Časovno obdobje

Potrdi