Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

26.2.19

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019 - 2022 uvrsti nov projekt »INSC - Podpora iranskemu upravnemu organu INRA«. Glavni cilj projekta »INSC - Podpora iranskemu upravnemu organu INRA«, ki ga je Evropska komisija razpisala v začetku leta 2018, je pomagati iranskemu upravnemu organu za jedrsko in sevalno varnost, da bi okrepil znanje in strokovnost svojih sodelavcev in izboljšal svojo učinkovitost, da bo primerljiva s tisto, ki jo imajo drugi podobni upravni organ z daljšim stažem, in krepil uveljavljanje mednarodnih standardov, vključno s predpisi Evropske unije na področju jedrske in sevalne varnosti. Projekt je sestavljen iz šestih sklopov: izdelava predpisov in navodil; nadaljnji razvoj sistema vodenja INRA; ocenjevanje in preverjanje varnosti jedrskih objektov; načrt razvoja človeških virov; pripravljenost in ukrepanje ob izrednem dogodku ter varnostna ocena teheranskega raziskovalnega reaktorja.

Celotna vrednost projekta znaša dobrih 3,8 milijona evrov, ocenjen delež Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) pa znaša 156.800 evrov. V okviru projekta bo organizirano praktično usposabljanje predstavnikov iranskega upravnega organa, v katerem bo pri vzpostavitvi sistema vodenja in ukrepanja ob izrednem dogodku sodelovala tudi URSJV. URSJV bo organizirala tudi oglede in usposabljanja v Sloveniji.

Konzorcij, ki ga sestavlja podjetje ENCO in štirje upravni organi iz Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, in ki sodeluje že na obstoječem projektu pomoči iranskemu upravnemu organu in Jedrski elektrarni Bušer, okrepljen z novim partnerjem nemškim podjetjem TUeV Nord, je pripravil skupno ponudbo ter zmagal na razpisu za projekt. V tem projektu sodelujeta tudi podizvajalca, in sicer italijanski in romunski upravni organ.

  

Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada dala soglasje Šahovski zvezi Slovenije za vložitev kandidature za organizacijo dveh evropskih šahovskih prvenstev.

Vlada je dala soglasje Šahovski zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Evropski šahovski zvezi za organizacijo Evropskega šahovskega prvenstva za posameznike leta 2020 v Radencih in Evropskega ekipnega šahovskega prvenstva leta 2021 v Portorožu. Sklenila je tudi, da se lahko obe prireditvi sofinancirata iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, skladno z Letnim programom športa v RS za leti 2020 in 2021 ter na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.


Časovno obdobje

Potrdi