Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

31.1.19

Poročilo o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe

Vlada RS se je na seji, 31. 1. 2019, seznanila s  Poročilom o dosedanjih aktivnostih (246 KB), povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 

 

Vladna medresorska skupina za implementacijo arbitražne razsodbe, imenovana 6. 7. 2017, nadaljuje z dosedanjimi nalogami koordinacije pristojnih ministrstev in služb na to temo. 

 

Posebne pozornosti pri implementaciji je bil deležen Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS). Ta zakon se neposredno dotika najpomembnejšega vidika implementacije arbitražne razsodbe – prebivalcev, na katere je razsodba imela neposreden vpliv.

 

Poročilo podrobneje predstavlja dosedanje aktivnosti resorjev, tako glede sprejetih predpisov, posodobitve evidenc, poročanja drugim organom kot tudi glede ostalih postopkov, povezanih z arbitražno razsodbo. Postopki večinoma potekajo v skladu s predvidenim, prebivalci izvršujejo dane jim pravice in so v večji meri že skoraj realizirane. 

 

Ministrstvo za javno upravo je do 27.11.2018 prejelo skupaj 37 vlog za finančno pomoč pri izbiri prebivališča, ki se nanašajo na 96 oseb v višini 2.725.550,00 evrov in sicer iz območja Upravne enote Ljutomer 7, Metlika 6, Piran 24. Vlogo je vložilo 17 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov.

Skupaj je bilo izdanih 34 odločb. Od izdanih odločb je pravnomočnih 30, izplačila so bila izvršena na podlagi 26 odločb. Skupni znesek izplačil znaša 1.940.350,00 evrov. Na odločitev čakajo še 3 vloge, pri katerih se preverja, ali izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za dodelitev finančne pomoči pri izbiri prebivališča. Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori.

 

Do 30. novembra 2018 je bilo iz naslova nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine prejetih 29 vlog, ki so bile vse rešene. Vse vloge, razen ene, so bile rešene pozitivno.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je do sedaj prejelo in obravnavalo eno vlogo Občine Metlika za preselitev kmetije, ki je bila pozitivno rešena.

 

Ministrstvo zagotavlja tudi sredstva za plačilo odvetniških storitev vezano na pravno pomoč ribičem. Glede na razpoložljive podatke je vloženih že preko 220 ugovorov zoper hrvaške policijske in inšpekcijske kazni, medtem ko nove kazni še vedno prihajajo. Za opravljanje pravne pomoči ribičem je bilo v lanskem proračunu izplačano 48.014,76 evrov.


Časovno obdobje

Potrdi