Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

23.9.13

Poslansko vprašanje sistemska ureditev posredovanja s pomočjo živali v Sloveniji

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslancev Sama Bevka in dr. Andreje Črnak Meglič za sistemsko ureditev posredovanja s pomočjo živali v Sloveniji.


Poslanca Samo Bevk in dr. Andreja Črnak Meglič sta postavila pisno poslansko vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo posredovanja s pomočjo živali v Sloveniji. Vlada Republike Slovenije v nadaljevanju podaja odgovor na navedeno vprašanje:


V Sloveniji je do sedaj v sistemski zakonodaji opredeljena zgolj pravica do psa vodnika, ki je  priznana slepim osebam. Psi vodniki se v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  štejejo za medicinsko – tehnični pripomoček. 


Nevladne organizacije, ki izvajajo terapijo z živalmi želijo na podoben način urediti tudi njihovo dejavnost. V okviru slednjega si prizadevajo, da bi se uredile licence za izobraževanje inštruktorjev in terapevtskih parov in sprejeli standardi za izvajanje terapij posredovanja s pomočjo živali. Ministrstvo za zdravje je skladno s svojimi pristojnostmi po Zakonu o humanitarnih organizacijah organizacijam, ki izvajajo terapijo s pomočjo živali in ki so vložile vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije, ta status tudi podelilo. S pridobljenim statusom humanitarne organizacije tozadevne organizacije lažje vstopajo v posamezne javne ustanove, uspešno kandidirajo na javnih razpisih, dane pa so jim tudi druge ugodnosti, ki jih v skladu z možnostmi ponujajo posamezne lokalne skupnosti.


Delo teh organizacij je v zdravstvenem sistemu prepoznano kot pomembno, potrebno in koristno. Zaradi navedenega je Ministrstvo za zdravje v letošnjem javnem razpisu društvu, ki se ukvarja s to dejavnostjo, namenilo finančna sredstva za leti 2013 in 2014. 
V zadnjem času so posamezna društva, ki izvajajo posredovanje s pomočjo živali, sprejela smernice za izobraževanje inštruktorjev in terapevtskih parov, razvijajo sistem vzgoje in izobraževanja inštruktorjev, vodnikov in živali na področju terapije in aktivnosti s pomočjo živali, izvajajo preverjanje in vzdrževanje ter višanje kakovosti usposobljenosti izučenih terapevtskih parov z organizacijo izobraževalnih seminarjev, strokovnih predavanj, preverjanj, raznih drugih prireditev in publikacij na državni in mednarodni ravni.


Omenjena dejavnost ima v svetu več kot 40. letno tradicijo, tudi pri nas se aktivnosti v okviru izvajanja dejavnosti posredovanja s pomočjo živali razvijajo in postajajo pomembna dopolnilna terapija v sklopu sistemskega zdravljenja in rehabilitacije pacientov. Pristojna ministrstva bodo zaradi izkazanih pozitivnih učinkov posredovanja s pomočjo živali s koordinacijo Ministrstva za zdravje pripravila ustrezno normativno ureditev področja. 

 

vir: MZ


Časovno obdobje

Potrdi