Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.3.14

Pregled spodbud gospodarstvu: »Država za razvoj Slovenije«

V prizadevanjih za izhod iz finančne in gospodarske krize Vlada RS že ves čas posebno pozornost namenja predvsem dvema vidikoma: ukrepom socialne politike, s katero poskuša ublažiti vpliv krize na življenjski standard državljanov, ter ponovnemu zagonu gospodarstva, čemur je bilo v obdobju 2009 - 2013 namenjenih precej proračunskih sredstev. Prek različnih investicij, sofinanciranj, subvencij, poroštev, pomoči in drugih oblik državnih spodbud gospodarstvu, ki so jih dodeljevala pristojna ministrstva, vladne službe ali druge državne institucije, je bilo namreč od 1. januarja 2009 do 30. septembra 2013 gospodarstvu namenjenih za več kot 3 milijarde EUR.

Ker ti podatki še niso bili celovito predstavljeni javnosti, smo na Uradu vlade za komuniciranje po vzoru Supervizorja pripravili spletni pregled državnih spodbud gospodarstvu "Država za razvoj Slovenije", kjer so transparentno predstavljeni podatki o tem, koliko je država med letoma 2009 in 2013 vložila za ohranitev in razvoj slovenskega gospodarstva. Podatke smo zbrali iz evidence izdatkov državnega proračuna, namenjenih spodbujanju gospodarstva, dopolnili pa smo jih s podatki, prejetimi s posameznih državnih instituciij, zadolženih za dodelitev sredstev, vključujejo pa tako subvencije podjetjem, investicijske transfere, dana posojila, plačila zapadlih poroštev, povečanja kapitalskih deležev, povečanja drugih finančnih naložb kot tudi povečanja namenskega premoženja.

S pomočjo iskalnika je iz tabele mogoče razbrati prejemnike spodbud, namen, datum (ne pri vseh) in višino transakcij. Podatke bomo osveževali dvakrat letno.

Povezava na spletno mesto Vlade RS:

www.vlada.si/teme_in_projekti/Drzava_za_razvoj_slovenije/


Časovno obdobje

Potrdi