Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

3.11.17

Seznanitev Vlade RS s pogodbo o načinu izvrševanja ustanoviteljskih pravic občine Brezovica v javnem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o  načinu izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic občine Brezovica v javnem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče (MKZ) Rakitna. Za podpis pogodbe je pooblastila ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. 

MKZ Rakitna je javni zavod, ki na podlagi ustreznih dovoljenj in pogodb o financiranju programa iz javnih sredstev, opravlja zdravstvene dejavnosti na primarni in na sekundarni ravni in sicer bolnišnično dejavnost, ki je povezana z motnjami hranjenja in motnjami čustvovanja otrok. Zdravstvene dejavnosti, ki sodijo na področje zdravstvenega varstva na sekundarni ravni, v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, zagotavlja Republika Slovenija. Zato s to pogodbo občina Brezovica kot ustanovitelj v delu, ki se nanaša na bolnišnično dejavnost, omogoča vpliv Republike Slovenije na zdravstveni program tako, da  s pogodbo dogovori način izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic (obveznost poročanja Republiki Sloveniji, dajanje njenega soglasja k spremembi dejavnosti). Občina Brezovica v celoti ohrani temeljna pooblastila ustanovitelja, kot je imenovanje poslovodje javnega zavoda, odločanje o premoženjskih zadevah, Republika Slovenija pa ne prevzema nobenih finančnih obveznosti do javnega zavoda razen  prej omenjenega financiranja zdravstvene dejavnosti. Za izvrševanje pogodbe bosta skrbela Ministrstvo za zdravje in župan občine Brezovica. 

Pogodba ureja način izvrševanja ustanoviteljskih pravic v MKZ Rakitna do ureditve soustanoviteljstva MKZ Rakitna občine Brezovica in Republike Slovenije. S to pogodbo je omogočeno financiranje zdravstvenega programa, ki je povezan z motnjami pri otrocih, za nedoločen čas iz sredstev pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dosedanje financiranje je teklo 10 let in se je izteklo dne 31. 10. 2017. 


Vir:MZ


Časovno obdobje

Potrdi