Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.5.19

Seznanitev vlade z informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust v letu 2019 ter predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki vključuje določilo glede regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019.


Vlada Republike Slovenije pooblašča ministra za javno upravo Rudija Medveda, ministra za finance dr. Andreja Bertonclja in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vlada RS je 11. 4. 2019 sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust v letu 2019 in sicer, da se regres za letni dopust v letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov). 

Pogajanja vladne skupine z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so potekala na sejah pogajalske komisije, in sicer 17. 4. 2019,  24. 4. 2019 in 6. 5. 2019. 

Na zadnjih pogajanjih 6. 5. 2019 je prišlo do bistvenega zbližanja predlogov pogajalskih strani. Vladna stran je predlagala, da se regres za letni dopust za javne uslužbence, ki so uvrščeni do vključno 18. plačnega razreda izplača v višini 1.050 evrov, za vse ostale javne uslužbence pa v višini minimalne plače, torej v višini 886.63 evrov. 

Sindikalna stran pa je predlagala, da se za javne uslužbence, ki so uvrščeni do vključno 18. plačnega razreda določi regres za letni dopust v višini 1.100 evrov, medtem ko bi se za vse ostale javne uslužbence izplačali regres v višini 900 evrov. 

Ob tem vlada pojasnjuje še, da bodo vsi javni uslužbenci v letu 2019 prejeli bistveno višji regres za letni dopust kot v letu 2018, tako zaradi višje minimalne plače, kot zaradi nove dohodninske oziroma davčne zakonodaje, s katero  je regres za letni dopust razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Poleg tega ocena rasti plač kaže, da se tudi povprečna plača v javnem sektorju v letu 2019 glede na leto 2018 povišuje za več kot 6%.

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi