Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.2.13

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah Medresorske delovne skupine za reševanje problematike "izbrisanih"

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o spremembi sklepa, z dne 17.10.2012, o ustanovitvi, sestavi in nalogah Medresorske delovne skupine za reševanje problematike "izbrisanih".

 

S spremembo sklepa se razrešijo:

 - vodja medresorske delovne skupine: mag. Robert Marolt, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve;
- član: Helmut Hartman, sekretar, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
- član: dr. Božo Cerar, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve,
- članica: Patricia Čular, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
- članica: Ksenija Mihovar Globokar, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.


Imenujejo pa se:
- vodja medresorske delovne skupine: mag. Zvonko Zinrajh, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za javno upravo, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo;
- član: mag. Matija Vidmar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo;
- član: Andrej Logar, veleposlanik, vodja Sektorja za mednarodne organizacije, Ministrstvo za zunanje zadeve;
- član: Davor Dominkuš, generalni direktor Direktorata za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
- član: Alojzij Boh, v.d. vodje Sektorja za proračun, Ministrstvo za finance;
- član: mag. Gašper Dovžan, v. d. direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

 

Ostale določbe sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah Medresorske delovne skupine za reševanje problematike "izbrisanih" ostanejo nespremenjene in še naprej v veljavi.

 

 

Vir: MNZ

 


Časovno obdobje

Potrdi