Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.6.19

Slovenija bo sprejela do pet prosilcev za mednarodno zaščito iz Italije

Vlada Republike Slovenije je odločila, da Republika Slovenija na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami članicami EU iz Republike Italije sprejme do pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi potrebami in izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti. 

Republika Slovenija vseskozi zagovarja pomen solidarnosti in odgovornosti. Republika Italija je zaradi svoje geografske lege tradicionalno ciljna sprejemna država pomembnega priliva ilegalnih priseljencev v EU. 

Odločitev vlade, da sprejme prosilce za mednarodno zaščito v okviru delitve bremen med državami članicami EU, je utemeljena in v skladu s stališči, ki jih že od leta 2010 zastopa Republika Slovenija. Temelji na suvereni odločitvi države, da izrazi solidarnost z državo članico, kar ji daje možnost, da pri odločitvi upošteva vse vidike sprejemnih, integracijskih in ostalih zmožnosti za sprejem prosilcev. 

Za sprejem, obravnavo in pomoč pri vključevanju oseb, ki bodo v Slovenijo sprejete iz Italije na podlagi delitve bremen med državami članicami EU, bodo porabljena sredstva EU Sklada za azil, migracije in vključevanje ter proračunska sredstva. 

Vir: MNZ


Časovno obdobje

Potrdi