Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.12.17

Slovenija – dežela zagonskih podjetij

»Zagonska podjetja dajejo Zasavju, tradicionalno industrijskemu okolju, nov razvojni pospešek«, je ob zaključku posveta »Zasavje – regija zagonskih podjetij« poudaril predsednik vlade dr. Miro Cerar in dodal, da lahko sinergije ustvarimo le z dobrim sodelovanjem med državo in podjetji. Posvet je bil organiziran v Trbovljah v okviru dvodnevnega regijskega obiska vlade v Zasavju in Posavju. Izbira lokacije ni bila naključna, saj postaja Zasavje, tradicionalno industrijsko območje, močno središče slovenskih zagonskih podjetij.

Inovativnost, kreativnost, visoka specializiranost, kar vse je moč prepoznati kot značilnosti zagonskih podjetij, običajno ne gre z roko v roki z državo. Zgodbe številnih zagonskih podjetij v Zasavju in širom po Sloveniji kažejo, da je izvedljivo tudi to. Analiza značilnosti zagonskih podjetij ter ekosistema zagonskih podjetij v Sloveniji je namreč pokazala, da v njihovem podpornem okolju deluje veliko zasebnih in javnih deležnikov. In čeprav je dejstvo, da so si ustanovitelji zagonskih podjetij najprej pomagali sami oziroma v krogu družine, prijateljev in drugih povezanih oseb (97 odstotkov), kot drugo najpogostejšo pomoč navajajo zagonsko spodbudo države oz. Slovenskega podjetniškega sklada, ki jo finančno zagotavlja ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (48 % zagonskih podjetij) oz. druge oblike nepovratnih sredstev države.
 

Nalagam ...

 
Država je prepoznala potencial tovrstnih podjetniških pobud in ga tudi ustrezno podprla. Tako je za spodbujanje zagonskih podjetij je v Sloveniji že na voljo: 

  • podporno okolje v obliki točk VEM, kjer dobijo podjetniki vse potrebne informacije, začetno svetovanje in možnost registracije podjetja, 
  • ekosistem zagonskih podjetij, ki zaj ema zagonska podjetja (le-teh vsako leto nastane več kot sto), podporne institucije (univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, pospeševalniki, itd.) z izvajanjem brezplačnih storitev inovativnim podjetjem s potencialom hitre globalne rasti. V tem okviru uspešno in aktivno deluje tudi Iniciativa Start:up Slovenija, ki je aktivna povezovalka in promotorka javnih ter zasebnih deležnikov slovenskega ekosistema zagonskih podjetij, in izvaja tudi javne nacionalne programe za podporo zagonskim podjetjem. V okviru ekosistema zagonskih podjetij so vedno aktivnejši poslovni angeli, prav tako pa so v zadnjih letih aktivnosti, povezane z ekosistemom zagonskih podjetij, bistveno okrepila tudi slovenska uveljavljena podjetja.
  • finančne institucije, ki tudi skupaj s komercialnimi bankami nudijo ugodne finančne vire,
  • uporaba načela »najprej pomisli na male«, ki se uresničuje s pripravo t. i. MSP testa, to je presoje vplivov zakonodaje na podjetja, ki je obvezna pri pripravi vseh zakonodajnih predlogov, razen tistih, ki se sprejemajo po nujnem postopku.

K živahnemu sodelovanju z državo močno prispeva tudi angažiranost skupnost zagonskih podjetij, ki je spomladi 2017 pripravila pregled ovir . Ob predstavitvi pregleda predsedniku vlade se je ta aktivno zavzel za njihovo odpravo ter vzpostavitev ugodnejšega okolja. Tako je Vlada RS v novembru 2017 ustanovila medresorsko delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada in predstavniki skupnosti zagonskih podjetij, in ji naložila, da do 31. januarja 2018 pripravi akcijski načrt 'Slovenija – dežela zagonskih podjetij'. V akcijskem načrtu, katerega koordinator je Kabinet predsednika vlade, bodo opredeljeni ukrepi za odpravo ovir na treh ključnih področjih: 

  • odprava ovir na zakonodajnem področju, 
  • povezovalno okolje in 
  • finančne spodbude.

Kot poudarjajo na ministrstvu za gospodarstvo in razvoj tehnologije, ki je vsebinski skrbnik akcijskega načrta, bodo ukrepe za odpravo ovir razdeljeni na kratkoročne (tiste, ki so lahko takoj izvedeni) in dolgoročnejše (tisti, za katere je nujna sprememba zakonodaje). Ob tem je ključnega pomena opredelitev pojma 'zagonska podjetja', s katero bo opredeljena tudi ciljna skupina predlaganih ukrepov.
  

Predstavniki vlade so v nadaljevanju regijskega obiska med drugim obiskali tudi podjetje Dewesoft in Podjetniški pospeševalnik Katapult.


Časovno obdobje

Potrdi