Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.4.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 15. aprila 2013

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Z uredbo se spreminja trošarina:
- za neosvinčeni bencin s 527,37 € na 544,96 € /1000 litrov,
- za plinsko olje za s 410,95 € na 417,60 € / 1000 litrov in
- za plinsko olje za ogrevanje z 92,29 € na 96,74 € / 1000 litrov.


Zaradi spremenjene trošarine in v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, se bodo drobnoprodajne cene energentov v naslednjem 14 dnevnem obdobju spremenile in sicer bodo naslednje:
- pri NMB 95 znižanje z 1,514 €/l na 1,492 €/l oziroma za 0,022 €/liter;
- pri NMB 98 znižanje z 1,530 €/l na 1,507 €/l oziroma za 0,023 €/liter;
- pri D-2 znižanje z 1,381 €/l na 1,372 €/l oziroma za 0,009 €/liter in;
- pri KOEL znižanje z 1,009 €/l na 1,003 €/l oziroma za 0,006 €/liter.

 

vir:MF

Vlada imenovala državnega sekretarja na Ministrstvu za finance

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji na predlog ministra za finance z današnji dnem imenovala Mitjo Mavka za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance.


Zakon o državni upravi določa, da ima državni sekretar status funkcionarja. Imenuje in razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra. Minister za finance je predlagal Vladi Republike Slovenije, da se Mitjo Mavka imenuje za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance.


Mitja Mavko je leta 2001 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2006 pa je na isti fakulteti tudi magistriral.


Od leta 2001 do 2008 je bil zaposlen v kabinetu ministra za finance, kjer je usklajeval mednarodne obveznosti ministra za finance s poudarkom na zadevah EU. Odgovoren je bil tudi za makroekonomske zadeve, vstop v ERM 2 in prevzem evropske valute Evro. Poleg tega je spremljal tudi ekonomsko politiko EU s poudarkom na pripravi vsakoletnega Programa stabilnosti / Konvergenčnega programa Slovenije.


Od leta 2008 do 2009 je bil zaposlen v sektorju za mednarodne finančne odnose ministrstva za finance, kjer je koordiniral EU zadeve iz pristojnosti finančnega ministrstva ter ekonomsko politiko EU s poudarkom na pripravi vsakoletnega Programa stabilnosti Slovenije.


Julija 2009 je postal vodja sektorja za mednarodne finančne odnose na MF. Med glavne delovne naloge in obveznosti spadajo odnosi z mednarodnimi finančnimi institucijami, koordinacija EU zadev v pristojnosti MF, koordinacija mednarodnega razvojnega sodelovanja v pristojnosti MF ter bilateralni in multilateralni mednarodni odnosi v pristojnosti MF, vključno z vprašanji sukcesije.


Mitja Mavko je tudi namestnik guvernerja za Slovenijo v skupini Svetovne banke, Evropske banke za obnovo in razvoj ter Medameriške razvojne banke; je predsednik uprave Centra za razvoj financ ter podpredsednik Nadzornega sveta sklada RS za nasledstvo. Govori angleški, nemški, španski in francoski jezik. 

 

vir: MF

 
Razrešitev in imenovanje članov upravnega odbora Javne agencije za  raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sklenila, da v upravnem odboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) razreši dolžnosti dr. Boruta Rončevića, predstavnika ustanovitelja, imenovanega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost in dr. Dejana Jelovca, imenovanega na predlog raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
 

Namesto razrešenih članov je vlada v upravni odbor ARRS imenovala do izteka mandatne dobe upravnega odbora, to je do 24. 5. 2014 naslednja člana: dr. Rada Bohinca, predstavnika ustanovitelja, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost in dr. Karin Stano Kleinschek, na predlog raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
 

Ob ponovnem pregledu postopka imenovanja prof. dr. Dejana Jelovca v upravni odbor ARRS je bilo ugotovljeno, da so bila pri imenovanju kršena zakonska določila in je bilo s tega vidika imenovanje nezakonito. Pristojno ministrstvo namreč ni vložilo ustreznega gradiva v proceduro, temveč je bilo gradivo vloženo v proceduro neposredno s strani generalnega sekretarja vlade. Napačen vlagatelj gradiva predstavlja bistveno kršitev procedure, zato je imenovanje dr. Jelovca v upravni odbor ARRS nezakonito.

 
Pri imenovanju dr. Boruta Rončevića pa je bilo ugotovljeno, da je bilo le-to v nasprotju s 5. alinejo 15. člena Sklepa o ustanovitvi ARRS, po kateri za člana ne more biti imenovan kdor opravlja dela oz. dejavnosti na področju, kjer obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi na strani agencije.
 

vir: MIZŠ

 


Časovno obdobje

Potrdi