Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

24.12.12

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 24. decembra 2012

Vlada sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

 

Z uredbo se spreminja trošarina:
- za plinsko olje za pogon s 409,23 € na 416,40€ / 1000 litrov.

Zaradi spremenjene trošarine in v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov se bodo drobnoprodajne cene energentov v naslednjem 14 dnevnem obdobju spremenile in sicer bodo naslednje:
- pri NMB 95 zvišanje z 1,478 €/l na 1,487 €/l oziroma za 0,009 €/liter;
- pri NMB 98 zvišanje z 1,497 €/l na 1,504 €/l oziroma za 0,007 €/liter;
- pri D-2 znižanje z 1,394 €/l na 1,385 €/l oziroma za 0,009 €/liter in;
- pri KOEL znižanje z 1,019 €/l na 1,005 €/l oziroma za 0,014 €/liter.

 

 

Vlada sprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se prerazporedijo sredstva v višini 7.000.000,00 EUR za pokrivanje obveznosti iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru finančnega načrta prerazporeja pravice porabe v višini 382.866,29 EUR. Sredstva se zagotavljajo za financiranje dejavnosti Rudnika urana Žirovski vrh za kritje nujnih stroškov monitoringa, vzdrževanja odlagališč, varstva pri delu kot tudi za plačilo zapadlih terjatev do izvajalcev sanacije ter iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas-Poljane.


Časovno obdobje

Potrdi