Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

27.5.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 27. maja 2013

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

 

Z uredbo se spreminja trošarina:
- za neosvinčeni bencin s 544,96 € na 531,39 € /1000 litrov,
- za plinsko olje za pogon s 417,60 € na 408,88 € / 1000 litrov in
- za plinsko olje za ogrevanje s 96,74 € na 88,72 € / 1000 litrov.

 

Zaradi spremenjenih trošarin in v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 76/12), bo prišlo do naslednjih sprememb drobnoprodajnih cen glavnih energentov:
- pri NMB 95 zvišanje z 1,463 €/l na 1,479 €/l oziroma za 0,016 €/liter;
- pri NMB 98 zvišanje z 1,496 €/l na 1,515 €/l oziroma za 0,019 €/liter;
- pri D-2 zvišanje z 1,341 €/l na 1,351 €/l oziroma za 0,010 €/liter in;
- pri KOEL zvišanje z 0,968 €/l na 0,978 €/l oziroma za 0,010 €/liter.

 

vir:MF

Imenovanje članov Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve


Vlada Republike Slovenije  je na današnji dopisni seji v Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve imenovala:
- dr. Uroša Grilca, ministra za kulturo, za predsednika odbora,
- mag. Uroša Kreka, na predlog Urada predsednika Republike Slovenije, za člana,
- Katarino Ratoša, na predlog Državnega zbora Republike Slovenije, za članico,
- Tamaro Vonta, na predlog Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, za članico,
- Marjana Maučeca, na predlog Državnega sveta Republike Slovenije, za člana,
- Ivana Biščaka, na predlog Ustavnega sodišča Republike Slovenije, za člana,
- Gregorja Jovana, na predlog Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, za člana,
- dr. Darka Lubija, na predlog Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, za člana,
- Zofijo Hafner, na predlog Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Republike Slovenije, za članico,
- Tanjo Šarabon, na predlog Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, za članico,
- Ksenijo Benedetti, na predlog Protokola Republike Slovenije, za članico,
- Boštjana Lajovica, na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, za člana,
- Mitjo Jankoviča, na predlog Zveze veteranov vojne za Slovenijo, za člana,
- Antona Pozveka, na predlog Zveze policijskih veteranskih društev Sever, za člana,
- Alekseja Adrijana Loosa, vodjo službe, ki skrbi za organizacijo državnih proslav, za člana,
- Petro Škofic, za sekretarko odbora in 
- Metoda Štigla, za izvedbenega koordinatorja.

 


Sklep o določitvi protokolarnih pravil določa, da Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve usklajuje organizacijo proslav ob državnih praznikih in sodeluje pri počastitvah obletnic pomembnih političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter ob drugih prireditvah državnega pomena.

 

vir:MK

 


Časovno obdobje

Potrdi