Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

29.6.11

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 29. junija 2011

 

 

Podpora za pridelovalce zaradi umika zelenjave s trga in opustitve spravila

 

 

Vlada RS je izdala Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo. V Sloveniji je bilo glede na pridobljene podatke s terena do sedaj iz prodaje umaknjenih 2,5 ton kumar in 1,3 tone bučk ter opuščeno spravilo 31,7 hekterja solate. Skupna višina podpore, za do sedaj zbrane količine in obdelane podatke, znaša približno 277.000 evrov, k temu pa se bo prištela še vrednost izvedenih ukrepov do 30. junija, ko se izteče obdobje izvajanja ukrepov. Sredstva, ki bodo izplačana po tej uredbi, bodo v celoti povrnjena v slovenski proračun v letu 2011.

 

Po izbruhu enterohemoragične bakterije E. coli v Nemčiji, se trg EU za sadje in zelenjavo sooča z izjemno krizo. Upravljalni odbor, v katerem so zastopane države članice EU, je 14. junija 2011, sprejel nujni paket finančne pomoči v višini 210 milijonov evrov za pridelovalce sveže zelenjave. Ta shema pomoči omogoča, da EU zagotovi finančno nadomestilo za izpad dohodka pridelovalcem kumar, paradižnika, solate, endivije, bučk in sladke paprike, ki so bili od 26. maja do 30. junija 2011 umaknjeni s trga oziroma je bila za njih izvedena opustitev spravila ali zeleno obiranje. Sklep predvideva plačilo do 50% običajne junijske cene proizvajalca. Končni znesek pomoči bo s strani Komisije določen naknadno in bo odvisen od višine prejetih zahtevkov. Če bodo zahtevki držav članic za pomoč presegli skupni znesek 210 milijonov evrov, bo Komisija določila koeficient dodeljevanja, s katerim se bodo zahtevki proporcionalno znižali.

 


Vlada izdala Uredbo o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic

 

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic.

 

Pristojni organ za izvajanje nalog koordinacije in spremljanja uporabe uredbe v skladu z 11. členom Uredbe Sveta (ES) št. 485/08 ter za izvrševanje pregledov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 485/08 tistih subjektov ali njihovih predstavnikov, ki prejemajo ali izvajajo izplačila, neposredno ali posredno povezana s sistemom financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) bi bila v celoti Carinska uprava RS.

V skladu z desetim odstavkom 3. člena Zakona o carinski službi je kot delovno področje Carinske uprave RS opredeljeno tudi izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike. Torej ima Carinska uprava RS pristojnosti za opravljanje inšpekcijskega nadzora tudi za ostale ukrepe, ne samo za izvozna nadomestila.

 

Glede na dejstvo, da je Carinska uprava RS že do sedaj izvajala naloge posebnega oddelka in tudi izvrševala preglede v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 485/08 na področju izvoznih nadomestil, je določitev Carinska uprava RS za opravljanje nalog posebnega oddelka in tudi izvrševanja pregledov na področju izvoznih nadomestil kot tudi na področju ostalih ukrepov, tako iz vsebinskega kot tudi praktičnega vidika, najbolj smiselna in primerna.

Delo koordinacije, spremljanje uredbe in izvrševanje pregledov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 485/08 bi torej v celoti opravljala Carinska uprava RS. Hkrati bo v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe Sveta (ES) št. 485/08 oddelek, odgovoren za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 485/08 neodvisen od oddelkov, odgovornih za preglede, ki se izvajajo pred plačilom.

 


Časovno obdobje

Potrdi