Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.7.09

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 36. seji, 15. julija 2009

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada je dodelila finančno spodbudo podjetju REVOZ, d. d., za investicijski projekt proizvodnje novega vozila

Vlada RS je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela sklep o dodelitvi finančne spodbude podjetju REVOZ, d. d., za investicijski projekt proizvodnje novega vozila X33 v Revozu, d. d., v višini 14.342.100,00 evrov.

 

Vloga projekta je prispela na podlagi 22. člena Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki omogoča dodeljevanje finančnih spodbud tudi brez javnega razpisa. Finančno spodbudo v tem primeru dodeli Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za gospodarstvo. Komisija Ministrstva za gospodarstvo je ugotovila, da projekt izpolnjuje pogoje in merila, kot jih določa uredba. Skladno s tem je bil pripravljen predlog sklepa o dodelitvi finančne spodbude in predlog pogodbe.

 

Predmet investicijskega projekta je uvedba novega vozila X33 v proizvodni proces podjetja REVOZ, d. d. Vozilo X33 se uvršča v segment majhnih vozil; gre za moderno urbano vozilo z visokim nivojem dodelave, ki bo obvladljivo in enostavno za vožnjo, poleg tega bo nudilo dobro raven varnosti. Izdelano bo na vozni osnovi twinga II. Glavni prednosti pred modeli iz istega razreda bosta konkurenčna cena in tehnološka inovativnost.

 

V podjetju REVOZ, d. d., načrtujejo letno proizvodnjo 20.000 vozil X33. Devetdeset odstotkov proizvodnje bo namenjene evropskemu trgu. Proizvodnja je predvidena najmanj do konca leta 2017. Začetek realizacije prijavljenega investicijskega projekta je predviden v juliju 2009, ko bodo v Renaultu potrdili dodelitev proizvodnje novega modela podjetju REVOZ, d. d..

 

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 47,807 milijonov EUR.

 

 

Problematika plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju od junija 2008 do 1. julija 2009

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Informacijo o dogodkih glede problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju od junija 2008 do 1. julija 2009.

 

Slovenija je v zvezi s postavitvijo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu od Italije ves čas zahtevala strateški pristop in strateško presojo v okviru  Jadrana, kar bi odprlo možnost za razgovor o lokacijah. To je Italija ves čas zavračala. O projektu je Slovenijo obveščala kasneje, kot svojo javnost, s čimer je bilo kršeno evropsko in mednarodno pravo. Prav tako je Italija, 20. junija 2008, sprejela mnenje o končani notranji presoji, ne da bi se pred tem posvetovala s Slovenijo.

 

Zato je Vlada RS predlagala italijanski republiki sklenitev sporazuma in zahtevala upoštevanje slovenskih stališč. Ministrstvo za okolje in prostor se je pritožilo tudi na Evropsko komisijo in implementacijski komite Združenih narodov Konvencije o čezmejnih vplivih (Espoo). 

 

Italija je na srečanju med vladama, 8. septembra 2008, je Italija zagotovila Sloveniji, da bo upoštevala stališča in strokovne ugotovitve iz čezmejne presoje in da bo svoje mnenje z dne 20. junija 2008 za Žavlje, v katerem niso upoštevali stališč Slovenije revidirali in primerno dopolnili. Slovenija je tako pristojnemu ministrstvu italijanske republike predala obsežno strokovno gradivo z ocenjenimi čezmejnimi vplivi terminala v Žavljah, ki ga je Italija proučevala od novembra 2008 do junija 2009.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je maja letos na srečanju Delovne skupine Konvencije o čezmejnih vplivih (Espoo) prejelo informacijo, da italijanska republika nadaljuje z obema postopkoma za oba plinska terminala v Tržaškem zalivu.

 

Veleposlaništvo italijanske republike v Ljubljani je zaprosilo Ministrstvo za okolje in prostor za sestanek, na katerem bi nam podali informacije o poteku postopka glede plinskih terminalov v tržaškem zalivu. Sestanek je potekal 16. junija 2009 na Ministrstvu za okolje in prostor. Tema predstavitve italijanske delegacije je bila vezana izključno na plinski terminal v Žavljah in izključno na okoljske vsebine.  Italijanska delegacija je slovensko seznanila:

 • da je proučila obsežne slovenske pripombe in metodologijo ocenjevanja, za katero menijo da je strokovno odlična , vendar tudi zelo stroga;
 • da je razpustila svojo dotedanjo ekipo in naročila novo oceno vplivov na okolje pri raziskovalnem inštitutu ISPRA, ki je v sodelovanju z italijansko okoljsko agencijo primerjalo metodologije in upoštevalo slovenske pripombe v največji možni meri;
 • da je izboljšala projektno rešitev, za katero ocenjuje da je upoštevala pripombe iz čezmejne presoje vplivov na okolje do takšne mere, da bi lahko bila podana pozitivna ocena,
 • da so bile tehnične konzultacije opravljene med 8.septembrom in 30. oktobrom 2008, ko je imela tehnična strokovna skupina mandat obeh ministrov in da ministrica za okolje ne želi podaljšanja tehničnih konzultacij,
 • z naravo odločitve, ki bo spremenjeno mnenje („parere”) Ministrstva za okolje italijanske republike in jo nameravajo sprejeti v kratkem.

 

 

Imenovanje članov Medresorske komisije za oblikovanje stališč RS do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju

Zaradi dobrih izkušenj pri usklajevanju stališč medresorske delovne skupine je Vlada RS na današnji seji sprejela sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Medresorske komisije za oblikovanje stališč Republike Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, s katerim se komisiji omogoča nadaljevanje, kot tudi razširitev področij njenega dela, s področjem kulturne dediščine, zdravja, ohranjanjem narave in menjavo nekaterih članov, zaradi novih delovnih obveznosti.

 

Komisija ima dvanajst članov, in sicer:

 • mag. Zoran Kus državni sekretar, predsednik -Ministrstvo za okolje in prostor; 
 • dr. Darij Krajčič, generalni direktor- Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Vesna Kolar Planinšič, sekretarka - Ministrstva za okolje in prostor,
 • Primož Šeligo, vodja projektne skupine za energetiko in infrastrukturo- Ministrstva za zunanje zadeve,
 • dr. Janez Požar, v. d. generalni direktor Direktorata za pomorstvo - Ministrstva za promet,
 • Miran Bogataj, višji sekretar - Ministrstvo za obrambo,
 • dr. Franc Žlahtič, sekretar - Ministrstva za gospodarstvo,
 • Gojko Zupan, sekretar - Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Marta Ciraj - Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Robert Turk, visoki naravovarstveni svetnik - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
 • dr. Vlado Malačič, direktor - Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran,
 • mag. Marko Starman, direktor - Krajinski park Strunjan.

Komisije je ustanovljena za hitro in strokovno usklajevanje stališč, ki upoštevajo vsa pravna in strokovna sredstva za zaščito okoljskih, prometnih in varnostnih  interesov Republike Slovenije v Tržaškem zalivu

 

Zaradi številnih gospodarskih interesov in varstvenih zahtev na območju Tržaškega zaliva ter pomembnosti območja v mednarodnem smislu je potreba celovita obravnava posegov v okolje Tržaškega zaliva. Ohranitev okolja v občutljivem delu S Jadrana je mogoča le ob tesnem ter partnerskem sodelovanju vseh obalnih držav. Aktivnosti RS na mednarodnem področju v zvezi z zašito Jadrana so zelo intenzivne s čimer poskušamo oblikovati primere dobre prakse. Preizkus načelnih izhodišč in usmeritev se pojavi ob konkretnih projektih. Projekt umeščanja plinskih terminalov v morsko okolje Tržaškega zaliva je nesporno tak primer.

 

 

Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Sloveniji

Vlada je na današnji redni seji izdala Uredbo o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 - 2013.

 

Uredba je nacionalna pravna podlaga za izvedbo Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 - 2013 (OP), katerega je Evropska komisija sprejela novembra 2008. Uredba določa nekatere ukrepe, upravičene naložbe in aktivnosti, vlagatelje, upravičene stroške, pogoje za upravičenost, merila za izbor, postopke za izvajanje posameznih ukrepov, nadzor nad izvajanjem ukrepov, višino sredstev ter finančne določbe za izvajanje ukrepov na 1., 2. in 3. prednostni osi OP.

 

Ukrepi, navedeni v uredbi, bodo tako omogočali sofinanciranje naložb v ribiška plovila, produktivnih naložb v ribogojstvo, naložb v predelavo in trženje ribiških in ribogojskih proizvodov, posodobitve obstoječih ribiških pristanišč ter razvoj novih trgov in promocijskih kampanj ribiških in ribogojskih proizvodov ter ribiškega sektorja nasploh.

 


Časovno obdobje

Potrdi