Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.1.18

Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017.


Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) določa, da se morajo modeli vrednotenja, ki opredeljujejo vpliv lastnosti nepremičnin na vrednost nepremičnin glede na ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin, preverjati najmanj vsaka štiri leta. Izračunana vrednost z uporabo indeksov vrednosti nepremičnin pomeni prilagoditev posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin spremembam na trgu nepremičnin. 

Indeksi vrednosti zavzemajo vrednosti od 0,80 do 1,25 (zaokroženi so na dve decimalki natančno). To pomeni, da je predlagano tako znižanje kot zvišanje vrednosti posameznih vrst nepremičnin na posameznih območjih. 

Predlagano je zvišanje vrednosti za posamezne vrednostne cone modelov vrednotenja nepremičnin za stanovanja (STA) in hiše (HIS) predvsem na območju osrednje Slovenije. Indeksi vrednosti za posamezne vrednostne cone teh dveh modelov zavzemajo vrednosti med 1,10 in 1,25. 

Za posamezne vrednostne cone modelov vrednotenja za lokale (PPL) in pisarne (PPP), je predlagano znižanje vrednosti v nekaj mestnih občin. Indeksi vrednosti so med 0,80 in 0,90.

Predlagani indeksi vrednosti za model za kmetijska zemljišča (KME) zavzemajo vrednosti med 0,9 in 1,25. To pomeni, da se bodo vrednosti v posameznih vrednostnih conah znižale, v nekaterih pa zvišale. Znižanje vrednosti je predlagano za nekatere vrednostne cone na zahodu, zvišanje pa za posamezne vrednostne cone na vzhodu države.

Za druge vrste nepremičnin oziroma druga območja ni bila ugotovljena večja sprememba vrednosti od 10 %.

Vir: MOP


Časovno obdobje

Potrdi