Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

30.8.13

Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj ter Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Uredbi o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj ter določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014.

 

Vlada RS je naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Ministrstvu za finance in Geodetski upravi RS, da ustanovijo strokovno delovno skupino, ki bo preverila natančnost izračunov katastrskega dohodka in ponovno pregledala metodologijo in uporabljene podatke ter pripravila potrebne spremembe Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Ministrstvu za finance je vlada naložila, da pripravi spremembo zakona tako, da se katastrski dohodek za iste površine ob nespremenjeni  dejanski rabi ne povečuje letno za več kot 10%, oziroma na način, ki ga kot primernega ugotovi strokovna delovna skupina.


Obe uredbi sta sprejeti na osnovi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka  (ZUKD-1). Sprejem uredb omogoča prvo določitev katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj na podlagi nove metodologije po ZUKD-1, ki omogoča letno sledenje povprečnim spremembam pogojev v zadnjih treh letih (triletna drseča povprečja).


S kalkulacijami se določa način izračuna katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj. Kalkulacije, ki so izdelane na podlagi metodologije, ki jo predpisuje ZUKD-1, se bodo uporabljale največ pet let, v tem času se morajo  preveriti z ravnijo tehnologij in produktivnosti kmetijske in gozdarske dejavnosti v Sloveniji. Na podlagi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka se določijo lestvice katastrskega dohodka, na podlagi kalkulacij za ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na panj se določi pavšalna ocena dohodka na panj.


Lestvice katastrskega dohodka in pavšalna ocena dohodka na panj se izračunajo vsako leto na način, določen s kalkulacijami. 


Na podlagi sprejetih lestvic bo vsakemu kmetijskemu in gozdnemu zemljišču izračunan KD in pripisan v zemljiški kataster po parcelah, vsakemu čebeljemu panju v registru čebelnjakov pa bo pripisana pavšalna ocena dohodka na panj.


Lestvice se določajo za leto 2014, za leto 2013 se bo KD izračunal s primerjavo dosedanjega katastrskega dohodka in izračuna KD za leto 2014, kot je določeno v noveli ZUKD iz leta 2013.

 

Vir: MzIP


Časovno obdobje

Potrdi