Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

6.7.17

Ustanovitev medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško

Vlada RS je ustanovila medresorsko koordinacijsko skupino za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, objavljene 29. junija 2017.


Medresorsko koordinacijsko skupino sestavljajo:

 • dr. Erik Kopač, državni sekretar, Vlada Republike Slovenije, vodja;
 • mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka, Vlada Republike Slovenije, članica;
 • Anžej Frangeš, svetovalec predsednikaVlade Republike Slovenije, član;
 • Boštjan Šefic, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve, član;
 • mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, članica;
 • Ksenija Mihovar Globokar, direktorica, Služba  Vlade  Republike  Slovenije  za  zakonodajo, članica;
 • mag. Nataša Šebenik, pooblaščena ministrica, vodja Projektne enote za arbitražni sporazum in mejo s Hrvaško, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica;
 • Marko Vrevc, pooblaščeni minister, član Projektne enote za arbitražni sporazum in mejo s Hrvaško, Ministrstvo za zunanje zadeve, član.


Arbitražno sodišče,  ustanovljeno  s  sporazumom med  Vlado  Republike  Slovenije  in Vlado Republike Hrvaške, sklenjenim 4. novembra 2009 v Stockholmu, je 29. junija 2017 javno razglasilo končno razsodbo o morski in kopenski meji med Slovenijo in Hrvaško.


Arbitražni sporazum v tretjem odstavku 7. člena določa, da pogodbenici v šestih mesecih po sprejetju  razsodbe  ukreneta  vse  potrebno  za  njeno  izvajanje,  vključno  s  spremembo nacionalne zakonodaje, če je to potrebno. Za potrebe implementacije arbitražne razsodbe je Vlada Republike Slovenije ustanovila medresorsko koordinacijsko skupino v omenjeni sestavi, v kateri po potrebi sodelujejo tudi predstavniki drugih resorjev.


Naloge medresorske koordinacijske skupine so:

 • oblikovanje  predlogov,  usmeritev  in   konkretnih  nalog  za  usklajeno  delovanje  državnih organov na področju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča,
 • priprava konkretnega akcijskega načrta za implementacijo s konkretnimi zadolžitvami in roki,
 • usklajevanje  in  usmerjanje  celovitega  ter  sprotnega informiranja prebivalcev na območju, katerega  neposredno  zadeva  končna  razsodba  arbitražnega  sodišča,  in  zagotavljanje usklajenega reševanja posameznih odprtih vprašanj,
 • priprava rednih poročil o izvajanju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča.


V  sklopu  medresorske  koordinacijske  skupine  je  vlada  ustanovila  tudi  delovno  skupino  za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča.


Delovno skupino za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča sestavljajo:

 • Peter Pogačar,državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance;
 • Žarko Bogunovič, generalni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • dr. Nejc Brezovar, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo;
 • Damjana Pečnik, državna sekretarka, Ministrstvo za kulturo;
 • Polonca Drofenik, generalna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • Lidija Stebernak, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor;
 • Miloš Bizjak, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo;
 • Miha Vercko, vodja Sektorja za civilno pravo; Ministrstvo za pravosodje;
 • Ana Medved, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje;
 • Jure Leben, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo;
 • Tomaž Boh, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
 • Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade RS za evropsko kohezijsko politiko in razvoj.

Naloge delovne skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča so:

 • priprava konkretnih ukrepov na področju dela posameznih resorjev,
 • priprava  konkretnih zakonskih aktov potrebnih za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča in usklajeno izvajanje;
 • izvajanje drugih nalog potrebnih za izvedbo končne razsodbe arbitražnega sodišča, ki jih sprejme Vlada RS ali Medresorska koordinacijska skupina.


Vlada je ustanovila tudi medresorsko delovno skupino, ki bo poskrbela za pripravo kartografskih podlag v skladu z arbitražno razsodbo.


Vir: MZZ


Časovno obdobje

Potrdi