Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

3.12.12

Vlada določila besedilo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za tretjo obravnavo

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za tretjo obravnavo in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.


Državni zbor Republike Slovenije je na 22. izredni seji dne 29. 11. 2012 opravil drugo obravnavo Predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in sprejel amandmaje k 16., 18., 20., 30., 34., 37., 46., 57., 74., 113., 140., 143., 145., 146., 148., 152., 153., 154., 155., 202., 204., 208., 210., 212., 233., 390., 398., 403., 407., 408., 410., 412., 413., 428. in 429. členu ter sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na podlagi sklepa Državnega zbora RS in sprejetih amandmajev pripravilo prečiščeno besedilo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za tretjo obravnavo v Državnem zboru RS. Besedilo zakona je pripravljeno na podlagi sprejetih amandmajev in pravno tehnično urejeno.


Na podlagi usklajevanj s socialnimi partnerji je Državni zbor RS med drugim sprejel  tudi določilo,  da se  v prehodnem obdobju treh let po uveljavitvi  novega zakona (ZPIZ-2) zavarovancem, ki so dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa in zavarovankam, ki so dopolnile 35 let pokojninske dobe brez dokupa, omogoča cenejši dokup do dveh let iz naslova študija, in sicer v višini 80 % njihove zadnje plače. S tem se jim omogoči lažji prehod v upokojitev glede na zaostrovanje pogojev v prehodnem obdobju, ki so posledica ukinitve dodane dobe za čas študija kot časovnega bonusa brez prehodnega obdobja. Prav tako je bilo sprejeto tudi dopolnilo, da bodo predstavnike v Odbor sklada obveznega dodatnega zavarovanja imenovali reprezentativni predstavniki sindikatov in delodajalcev v Ekonomsko-socialnem svetu.


Poslanci so v drugem branju  izglasovali tudi črtanje prvotnega besedila 408. člena ZPIZ-2, ki je urejal prenos obveznosti državnega proračuna za zagotavljanje sredstev za pravice, pridobljene na podlagi posebnih pogojev, iz pokojninske blagajne pod okrilje posameznih ministrstev.


Časovno obdobje

Potrdi