Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.3.13

Vlada imenovala člane medresorske komisije iz 20. člena Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji imenovala pet članov medresorske komisije iz 20. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

 

ZUKSB v 20. členu namreč določa, da o uporabi ukrepov na njegovi podlagi, odloči vlada na predlog medresorske komisije iz četrtega odstavka 20. člena ob upoštevanju pomena zadevne banke za finančno stabilnost, bremena tveganih postavk za samo banko, nujnosti ukrepov zaradi zagotavljanja kapitalske trdnosti banke ter najučinkovitejše in ekonomične porabe sredstev Sklada za stabilnost bank. Skladno z četrtim odstavkom istega člena medresorsko komisijo ustanovi Vlada. Medresorska komisija ima osem članov. Pet članov medresorske komisije se imenuje na predlog Vlade, izmed katerih enega predlaga Kabinet predsednika vlade, tri Ministrstvo za finance in enega Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tri člane medresorske komisije imenuje Banka Slovenije. Vlada sicer lahko določi tudi dodatne člane medresorske komisije kot svetovalce brez glasovalne pravice. Predsednika medresorske komisije imenuje minister za finance.

 

Imenovani so bili naslednji člani medresorske komisije: mag. Marjan Divjak, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo, Ministrstvo za finance; Štefan Preglej, podsekretar v Direktoratu za javno premoženje in finančni sistem, Sektorju za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance; mag. Kristina Šteblaj, v. d. generalne direktorice Direktorata za proračun, Ministrstvo za finance; mag. Uroš Rožič, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Bernard Brščič, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS.

 

Vlada se je seznanila, da je Banka Slovenije 11. januarja 2013 na podlagi ZUKSB imenovala člane za medresorsko komisijo. Imenovani so bili naslednji člani: mag. Janez Fabijan, namestnik guvernerja, mag. Stanislava Zadravec-Caprirolo, viceguvernerka, Jasna Iskra, direktorica Pravnega oddelka.


Časovno obdobje

Potrdi