Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

7.11.17

Vlada imenovala mag. Tanjo Muha za direktorico Akos

Vlada je na današnji dopisni seji za direktorico Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije imenovala mag. Tanjo Muha za mandatno dobo petih let, in sicer od 8. 11. 2017 do najdlje 7. 11. 2022.

Kot določa Zakon o elektronskih komunikacijah direktorja agencije imenuje vlada na predlog pristojnega ministra po predhodno izvedenem javnem natečaju. V predhodno opravljenem izbirnem postopku je bila mag. Tanja Muha ocenjena s strani posebne natečajne komisije Uradniškega sveta kot kandidatka, ki izpolnjuje zahtevane pogoje ter je glede na svojo strokovno usposobljenost primerna za direktorico. Na podlagi navedenega je pristojni minister Vladi predlagal, da mag. Tanjo Muha imenuje za direktorico agencije. 

Mag. Tanja Muha je magistra upravnih znanosti in je do imenovanja opravljala funkcijo v.d. direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. V agenciji je bila zaposlena tudi pred imenovanjem, na različnih (tudi vodstvenih) delovnih mestih.

 

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi