Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

16.1.18

Vlada imenovala posebno vladno pogajalsko skupino za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Vlada Republike Slovenije je imenovala posebno vladno pogajalsko skupino za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja v naslednji sestavi (širša sestava):

 • Boris KOPRIVNIKAR, minister za javno upravo, vodja posebne vladne pogajalske skupine, 
 • mag. Lilijana KOZLOVIČ, generalna sekretarka vlade, namestnica vodje posebne vladne pogajalske skupine, 
 • Lidija APOHAL VUČKOVIČ, Inšpektorat za javni sektor, članica,
 • mag. Saša JAZBEC, Ministrstvo za finance, članica,
 • mag. Boštjan VASLE, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, član,
 • Darko STARE, Ministrstvo za pravosodje, član,                     
 • Boštjan ŠEFIC, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 • dr. Andreja BARLE LAKOTA, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 • Damjana PEČNIK, Ministrstvo za kulturo, članica,
 • mag. Miloš BIZJAK, Ministrstvo za obrambo, član,
 • Polonca DROFENIK, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
 • Mojca RAMŠAK PEŠEC, Ministrstvo za zdravje, članica,
 • Davor DOMINKUŠ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član, 
 • mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za javno upravo, član.

Pogajalska skupina bo (z ozirom na vsebino, o kateri bo tekel pogajalski proces) delovala v ožji in širši sestavi. Pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo neposredno na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih se bodo udeleževali člani ožje sestave in tisti člani širše sestave, ki jih glede na vsebino pogajanj določi vodja posebne vladne pogajalske skupine.


Ožja sestava:

 • Boris KOPRIVNIKAR, minister za javno upravo, vodja posebne vladne pogajalske skupine, 
 • mag. Lilijana KOZLOVIČ, generalna sekretarka vlade, namestnica vodje posebne vladne pogajalske skupine, 
 • Lidija APOHAL VUČKOVIČ, Inšpektorat za javni sektor, članica,
 •  mag. Saša JAZBEC, Ministrstvo za finance, članica,
 • mag. Boštjan VASLE, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, član,
 • mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za javno upravo, član.

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi