Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.8.13

Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da mag. Igorja Velova, rojenega 2.3.1977 v Kranju, z dnem 15. 8. 2013 imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

 
V prid imenovanja Mag. Igorja Velova govorijo njegove dolgoletne izkušnje na področju prometne varnosti. Po srednji šoli, kjer je pridobil naziv Prometni tehnik, je študij nadaljeval na Visoki upravni šoli, kjer je pri 22 letih diplomiral. Šolanje je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede in nato na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, kjer je magistriral. Že kot študent je opravljal delo učitelja vožnje in predavatelja cestnoprometnih predpisov. Zaposlil se je kot vodja poslovne enote v podjetju, ki je pripravljalo dovoljenja za izredne prevoze za Direkcijo za ceste RS. Kasneje je svojo poklicno pot nadaljeval kot učitelj vožnje, predavatelj na področju varnosti v cestnem prometu, vodja šole vožnje in kot direktor v zasebnem podjetju. 

 

V svoji poklicni poti si je pridobil različne nazive, licence, izkušnje  in reference s področja varnosti v cestnem prometu. Med tem je opravljal različne funkcije, med drugim je bil v letih od 2001 do 2003 član oz. predsednik Nadzornega senata ŠOU v Ljubljani, v mandatu 2006 -  2010 pa podžupan MO Kranj.

 

Vir: MzIP


Časovno obdobje

Potrdi