Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.7.14

Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije

Vlada RS je na današnji dopisni seji imenovala Jano Ahčin za vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. Položaj bo nastopila s 16. julijem 2014.

 

V Uradnem listu RS št. 25/14 je bil objavljen Zakon o finančni upravi, ki v 106. členu določa, da vse pravice in obveznosti Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije preidejo na finančno upravo. V 107. členu je določeno, da Finančna uprava z dnem začetka uporabe tega zakona prevzame vse javne uslužbence, zaposlene v Carinski upravi Republike Slovenije in Davčni upravi Republike Slovenije. Skladno z določili 112. člena Zakona o finančni upravi začne Finančna uprava Republike Slovenije delovati z dnem 1. 8. 2014.

 

Vlada RS je v Uradnem listu RS 43/14 objavila Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev. V prvem odstavku 5. člena uredbe je določeno, da so organi v sestavi Ministrstva za finance: Finančna uprava RS, Uprava RS za javna plačila, Urad RS za nadzor proračuna in Urad RS za preprečevanje pranja denarja.

 

Zaradi združitve Davčne uprave Republike Slovenije in Carinske uprave Republike Slovenije v  Finančno upravo Republike Slovenije z dnem 1. 8. 2014, je potrebno imenovati vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, da bo lahko še pred delovanjem Finančne uprave Republike Slovenije opravil določene formalnosti, ki jih lahko opravi samo predstojnik.

 

Zato je vlada na predlog ministra za finance izdala odločbo, da se s 16. 7. 2014 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije imenuje Jano Ahčin, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

 

 

Zaradi združitve Davčne in Carinske uprave Republike Slovenije v Finančno upravo Republike Slovenije s 1. 8. 2014, se ukineta Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republika Slovenije. Na podlagi navedenega  je vlada sprejela sklep in izdala odločbo o prenehanju položaja Rajku Skubicu s položaja generalnega direktorja Carinske uprave Republike Slovenije z 31. 7. 2014 in Jani Ahčin s položaja generalne direktorice Davčne uprave Republike Slovenije s 15. 7. 2014.

 

 

Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi