Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

18.2.13

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

 
Z uredbo se spreminja trošarina:
- za neosvinčeni bencin s 545,94 € na 527,37 € /1000 litrov,
- za plinsko olje za s 416,40 € na 399,87 € / 1000 litrov in
- za plinsko olje za ogrevanje z 105,00 € na 86,85 € / 1000 litrov


Zaradi spremenjene trošarine in v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo drobnoprodajne cene energentov v naslednjih dveh tednih nespremenjene.

 

Potrošnja energentov se je sicer v zadnjem obdobju lanskega leta znižala v povprečju za okrog 20 %, trend padanja pa je mogoče zaslediti tudi na začetku letošnjega leta. Da bi ustavila padanje prodaje energentov, je vlada predlagala tolikšno znižanje trošarin, da se zadržijo drobnoprodajne cene na sedanji ravni in ohrani konkurenčnost drobnoprodajnih cen pogonskih goriv v primerjavi s sosednjimi državami. Z ustrezno trošarinsko politiko bo vlada to konkurenčnost zagotavljala tudi v prihodnje. S povečano prodajo energentov se pričakujejo dodatni davčni prilivi iz naslova trošarin na pogonska goriva.

 

 

Vir:MF


Časovno obdobje

Potrdi