Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.7.13

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.
Z uredbo se spreminja trošarina:
- za neosvinčeni bencin s 531,39 € na 511,61 € /1000 litrov,
- za plinsko olje za pogon s 408,88 € na 395,48 € / 1000 litrov in
- za plinsko olje za ogrevanje z 88,72 € na 77,52 € / 1000 litrov.


Zaradi spremenjenih trošarin in v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, bo prišlo do naslednjih sprememb drobnoprodajnih cen glavnih energentov:
- pri NMB 95 zvišanje z 1,493 €/l na 1,518 €/l oziroma za 0,025 €/liter,
- pri NMB 98 zvišanje z 1,514 €/l na 1,537 €/l oziroma za 0,023 €/liter,
- pri D-2 zvišanje z 1,376 €/l na 1,392 €/l oziroma za 0,016 €/liter in
- pri KOEL zvišanje z 1,001 €/l na 1,014 €/l oziroma za 0,013 €/liter.


Glede na gibanje cen energentov na svetovnem trgu, bi se ob nespremenjenih trošarinah drobnoprodajne cene glavnih energentov zvišale bolj, kot se bodo zaradi znižanja trošarin.


Časovno obdobje

Potrdi