Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

1.12.12

Vlada na dopisni seji o Cimosu in o kritju intervencijskih stroškov po letošnjih poplavah

Vlada sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Cimos

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Cimos, d.d., avtomobilska industrija, saj se zaveda pomena poslovnega in finančnega prestrukturiranja družbe in s tem dosege cilja boljših pogojev za rast in razvoj podjetja. Vlada soglaša, da Republika Slovenija pri povečanju osnovnega kapitala družbe Cimos zagotovi znesek 13.500.000,00 eurov pod pogojem, da v postopku povečanja osnovnega kapitala sodelujejo tudi Modra zavarovalnica, d.d., D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., in Triglav naložbe, finančna družba, d.d..

 

Vlada je bila soočena z dejstvom, da so obstoječi lastniki družbe na skupščini dne 1. oktobra 2012 izglasovali dokapitalizacijo družbe v minimalni višini 20 mio EUR, nekaj dni pred vplačilom pa obvestili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za finance, da so na posebnem računu zbrali zgolj 7,8 mio sredstev, ostalo pa naj bi po njihovih pričakovanjih zagotovila RS iz proračunskih sredstev.

 

RS je med pogajanji z obstoječimi delničarji izrazila pripravljenost, da zagotovi daleč največji znesek za likvidnost družbe, vendar je želela jasno upravljavsko pozicijo, da takoj izvede poslovno in finančno prestrukturiranje z namenom prodaje družbe strateškemu lastniku. Obstoječi lastniki niso privolili v dokapitalizacijo z rednimi delnicami po ekonomsko upravičeni ceni ter za ceno preživetja družbe vztrajali na izglasovani dokapitalizaciji, za katero pa sami niso zagotovili dovolj sredstev.

 

Vlada RS se zaveda, da je Cimos pomembno razvojno podjetje, ki neposredno in posredno zaposluje veliko število ljudi in v katerem je skoncentrirano ogromno tehničnega in razvojnega znanja. Na podlagi tega se je vlada odločila, da kljub temu sodeluje v razpisani dokapitalizaciji družbe in vplača prednostne delnice, kljub temu, da ji ne zagotavljajo nobenih upravljavskih pravic in ne vodijo v poslovno in finančno vzdržno prestrukturiranje družbe. Prav tako nas je posredno izsiljevanje obstoječih lastnikov potisnilo v položaj, da moramo vplačati kapital v prednostne delnice kljub možnemu problemu z vidika nedovoljenih državnih pomoči, saj bi v nasprotnem primeru ogrozili obstoj podjetja in zaposlenih.

 

Vlada zagotovila sredstva rezerve RS za kritje intervencijskih stroškov po poplavah v letu 2012

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji zagotovila sredstva rezerve Republike Slovenije za kritje intervencijskih stroškov po poplavah v letu 2012.

 

Vlada RS se je dne 8.11.2012 seznanila s prvim Poročilom o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012. Ministrstvo za finance je zadolžila, da pripravi predlog sklepa o povračilu nujnih intervencijskih stroškov, ko bodo le ti dokončni.

 

Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za obrambo, Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejelo predloge zahtevkov za kritje nujnih intervencijskih stroškov v skupni višini  9.665.697,47 EUR kot izhaja iz predlaganih sklepov ter prilog. Sredstva se namenijo za stroške gasilcev, zagotovitev materialnih sredstev državnih rezerv, interventne ukrepe na vodotokih ter cestni infrastrukturi.

 

Sredstva Rezerve Republike Slovenije se zagotovijo v skladu z 4. odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah, ki določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2% v proračunu načrtovane proračunske rezerve odloča Vlada RS na predlog ministra pristojnega za finance.


Časovno obdobje

Potrdi