Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

16.4.14

Vlada Nino Pirnat ponovno imenovala za državno sekretarko ter sprejela spremenjeni srednjeročni program zapiranja RTH

Vlada ponovno imenovala Nino Pirnat za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje


Vlada Republike Slovenije je na današnji  dopisni seji sprejela ugotovitveni sklep, da je državni sekretarki na ministrstvu za zdravje Nini Pirnat z dnem prenehanja funkcije ministrice za zdravje dr. Alenke Trop Skaza, 15. aprila 2014, prenehala funkcija. Na predlog predsednice vlade mag. Alenke Bratušek, ki s 16. aprilom 2014 začasno prevzema funkcijo ministrice za zdravje, je vlada na današnji dopisni seji Nino Pirnat, dr. med., ponovno imenovala za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje.

 

 

Nina Pirnat, dr. med., je leta 1990 zaključila študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani in kasneje opravila specializacijo iz epidemiologije in podiplomski študij hospitalne higiene. V času študija je prejela Prešernovo nagrado za raziskovalno delo. Ima dolgoletne delovne izkušnje na različnih področjih javnega zdravja. Poklicno pot je začela na Zavodu za zdravstveno varstvo v Ljubljani, najprej v epidemiološki ambulanti in ambulanti za potnike, kasneje pa kot vodja dejavnosti za epidemiologijo nalezljivih bolezni. Leta 2002 je postala predstojnica Centra za higieno in zdravstveno ekologijo na Zavodu za zdravstveno varstvo v Ljubljani. Leta 2004 je bila imenovana za svetovalko direktorja na Inštitutu za varovanje zdravja RS, kasneje pa je na Inštitutu vodila Enoto za nabavo in distribucijo zdravil, ki zagotavlja preskrbo z vsemi cepivi in antimalariki v Sloveniji. V času predsedovanja Slovenije EU je opravljala funkcijo v.d. direktorice Inštituta za varovanje zdravja RS. Pred imenovanjem za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje, 16. februarja 2014, je bila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 


Vir: KPV

 

 

Spremenjeni srednjeročni program postopnega zapiranja javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,  za obdobje 2013-2018

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Spremenjeni srednjeročni program postopnega zapiranja RTH za obdobje 2013-2018 (druga izdaja) - april 2014, razen v delu, ki se nanaša na poplačilo kreditov. Vlada RS priporoča javnemu podjetju Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., da vse obveznosti do bank poravna iz prodaje nepremičnega in premičnega premoženja.

Zahteva za pripravo spremenjenega srednjeročnega programa izhaja iz sprejetja novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, s katerim so bila podjetju RTH d.o.o. zagotovljena dodatna  sredstva za izvajanje zapiralnih aktivnosti v letu 2014, prav tako pa se je obdobje zapiranja podaljšalo še v obdobje od 2016-2018, za omenjeno podaljšanje pa so se zagotovila tudi dodatna finančna sredstva.

 


Program je sestavljen iz treh delov, in sicer se prvi del nanaša na obdobje 2013-2015. V njem so opisane predvidene aktivnosti na področju zapiranja jam, EPS in KSP. V poglavju pet so poleg finančne rekapitulacije tega programskega obdobja prikazani tudi viri financiranja ter stroškovna odstopanja od predhodnega potrjenega programa, Zadnje poglavje prvega dela zajema prikaz in pojasnila predračunskih računovodskih izkazov za leta 2013, 2014 in 2015.

 


V drugem delu programa so opisane aktivnosti v obdobju 2016-2018. V tem obdobju se bodo vzporedno z izvajanjem zapiralnih del na področju EPS izvajale tudi aktivnosti s področja KSP. Za vsebinskim opisom aktivnosti je predstavljena finančna rekapitulacija programskega obdobja 2016-2018, ki naj bi bila v deležu 91,3 % financirana iz državnega proračuna. Na koncu drugega dela so prikazani in pojasnjeni predračunski računovodski izkazi za leta 2016, 2017 in 2018.

 


Tretji del SSPPZRTH 2013-2018 obsega tabele, v katerih so prikazani stroški po posameznih pozicijah zapiranja jam ter EPS za obdobje 2013-2015.

 

 

VIR: MzIP


Časovno obdobje

Potrdi