Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.3.19

Vlada o amandmajih na predlog rebalansa in razrešitvi DS Vilfana

Vlada o amandmajih na predlog rebalansa

 

Vlada je na današnji dopisni seji zavrnila amandmaje na predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Sprejela je tudi stališči do mnenj Državnega sveta k predlogu rebalansa in k predlogu novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019.

Vlada se mora skladno s poslovnikom Državnega zbora opredeliti do amandmajev, vloženih na predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Amandmaje je zavrnila, pri čemer se je v gradivu opredelila glede posameznega amandmaja in svojo odločitev obrazložila.

V stališču do mnenja državnega sveta glede predloga rebalansa vlada pojasnjuje, da si je pri pripravi rebalansa prizadevala porabiti sredstva čim bolj gospodarno. Predlagani rebalans je po prepričanju vlade optimalen, morebiten nesprejem rebalansa pa bi ogrozil tudi ustavne vrednote. 

Vlada tudi meni, da nepodpora Državnega sveta predlogu novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 ni utemeljena, saj predlog ne vsebuje določb, ki bi bile sporne. 

Pojasnilo glede finančnih posledic dogovora s socialnimi partnerji ter predvsem sprejeti ukrepi za zmanjšanje stroškov dela in že oblikovana delovna skupina, ki si bo prizadevala za znižanje stroškov občinam, prav tako nakazujejo, da si vlada prizadeva zagotoviti ustrezen obseg sredstev za financiranje nalog, ki so prenesene na občine.    

Vir: MF 

Razrešitev DS Vilfana

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji  z današnjim dnem razrešila Petra Vilfana  s funkcije državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Peter Vilfan je 1. 3. 2019 predsednika vlade obvestil, da nepreklicno odstopa s položaja državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade. 

Vir: KPV


Časovno obdobje

Potrdi