Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.11.13

Vlada o Zakonu o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in ga posreduje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.


Predlog zakona ureja način poplačila obveznosti iz naslova neizplačane odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, kot izhajajo iz sodnih odločb, ki določajo izplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012, za vse javne uslužbence, ki so bili v skladu z Aneksom št. 2 upravičeni do odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.


Predlog zakona določa izplačilo v največ dveh obrokih z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prvi obrok se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014, drugi pa najkasneje do konca meseca januarja 2015.

 

Vir:MNZ

 

 


Časovno obdobje

Potrdi