Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

21.10.13

Vlada odobrila finančno spodbudo podjetju Revoz v višini 22,4 mio EUR

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se besedilo sklepa  Vlade RS z dne 10. 11. 2011 spremeni tako, da se glasi: »Vlada Republike Slovenije dodeli finančno spodbudo podjetju REVOZ, d. d., za investicijski projekt: 'Projekt proizvodnje novega twinga in štirisedežnega smarta (Edison) v Revozu, d.d., Novo mesto' v višini 22.484.493,00 EUR. V načrt razvojnih programov 2013–2016 se uvrsti projekt: 2111-11-0912: »Projekt proizvodnje novega twinga in štirisedežnega smarta (Edison) v Revozu, d.d., Novo mesto«, skladno priloženemu obrazcu 3.«

 

Vloga tujega investitorja je na Ministrstvo za gospodarstvo (MG) prispela že 14. marca 2011 na podlagi 7.b člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (zakon). Namera o dodelitvi finančne spodbude podjetju Revoz je bila 7. 10. 2011 notificirana pri Evropski komisiji (EK). Vlada RS je na predlog MG dne 10. 11. 2011 sprejela sklep št. 44000-13/2011/3 o dodelitvi finančne spodbude podjetju Revoz za investicijski projekt »Projekt proizvodnje novega twinga in štirisedežnega smarta (Edison) v Revozu, d. d., Novo mesto« v višini 45,5 milijonov evrov pod pogojem, da  EK odobri priglašeno pomoč.


EK je 2. 7. 2013 sprejela odločitev o odprtju formalnega postopka preiskave predvidene finančne spodbude naložbenemu projektu Edison. Ker bi postopek formalne preiskave lahko trajal še nadaljnjih 18 mesecev, in ker je podjetje Revoz, d. d., za omenjeni projekt že doslej investiralo več kot 150 milijonov evrov (dela na projektu so v podjetju lahko začeli že marca 2011 na podlagi posebnega potrdila MG, da navedeni projekt načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti za dodelitev spodbude), sta Renault in Revoz 18. 7. 2013 sprejeta odločitev o umiku priglasitve pri EK. Podjetje pa lahko kljub umiku priglasitve pri EK izkoristi možnost dodelitve državne pomoči do stopnje, ki ustreza najvišjemu dovoljenemu znesku v skladu z 11.a členom Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (uredba), t.j. 22,5 milijonov evrov, ki ga lahko v skladu z veljavnimi pravili prejme naložba z upravičenimi stroški v višini 100 milijonov evro na podlagi pri EK priglašeni shemi. Podjetje Revoz je tako 20. 8. 2013 in 25. 9. 2013 MGRT predložilo spremembo vloge z dne 11. 3. 2011.

 

Vrednost projekta ostaja 450 milijonov evrov, upravičeni stroški pa so se znižali s 326 milijonov evrov na 99,9 milijonov. Zaradi nižjih upravičenih stroškov, predvidenih za sofinanciranje, je predvidena intenzivnost sofinanciranja 22,507 % vrednosti upravičenih stroškov. Nova višina spodbude Revozu bo tako znašala 22.484.493,00 evrov.

 

Glede na trenutne težke gospodarske in finančne razmere na trgu ter glede na več kot polovično zmanjšanje finančne spodbude podjetju od prvotno predvidene je spremenjeno tudi število novih delovnih mest, za katero se bo podjetje v pogodbi o sofinanciranju zavezalo, da jih bo ustvarilo v dveletnem obdobju od datuma zaključka investicijskega projekta iz naslova obravnavanega investicijskega projekta, t.j. do 30. 9. 2016, in sicer iz prvotno predvidenih 162 novih delovnih mest na 51 novih delovnih mest. To predstavlja najmanj 51 novih zaposlenih, če bo tovarna obratovala v eni izmeni, oziroma 102 novih zaposlenih v primeru obratovanja v dveh izmenah.

 

Zaključek investicijskega projekta je predviden septembra 2014, serijska proizvodnja pa v drugem polletju 2014.

 

Spodbuda podjetju Revoz d.d. se bo z vidika države večkratno povrnila, saj bo v naslednjih petih letih podjetje iz naslova prispevkov in dohodnin zaposlenih prispevalo preko 80,6 milijonov evrov. Če k temu prištejemo še učinke neto plač zaposlenih, stroške storitev, plačanih v Republiki Sloveniji, in nakupe pri slovenskih dobaviteljih, pridemo do zneska 371,2 milijonov evrov. Višina investicije bo znašala 450.000.000,00 evrov, od tega naj bi šlo 22.484.493,00 evrov iz proračunskih sredstev, drugo pa iz lastniškega kapitala projektnega podjetja. Za leto 2013 je predvidena finančna spodbuda v višini 3.000.000,00 evrov, 4.888.893,00 evrov v letu 2014, 7.664.902,00 evrov v letu 2015, v letu 2016 pa še preostanek v višini 6.930.698,00 evrov.

 

 

Vir: MGRT


Časovno obdobje

Potrdi