Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.12.17

Vlada potrdila prerazporeditev pravic porabe

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji potrdila prerazporeditev pravic porabe. 

Na podlagi poziva Ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta različni proračunski uporabniki prerazporejajo pravice porabe na proračunsko postavko Dodatne obveznosti do ZPIZ v skupni višini 4,4 mio EUR.

Razlog povečanja pravic porabe je slabši oz. nižje realiziran obseg prihodkov ZPIZ v decembru glede na oceno zavoda do vključno 20.12.2017. Drugi razlog za povečanje pa je dejstvo, da bo ob izplačilu decembrskih pokojnin realiziran tudi poračun obveznosti RS iz naslova transfera za telesno in duševno prizadete v okvirni višini 15 mio EUR, ki v načrtu za december ni bil predviden.

Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi