Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.2.13

Vlada poziva Državnotožilski svet, da poda mnenje o izvedbi neposrednega pravosodnega nadzora na Vrhovnem državnem tožilstvu

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim na podlagi drugega odstavka 161. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.  58/11 in 21/12 - ZDU -1F ter 47/12; ZDT-1) poziva Državnotožilski svet, da v treh dneh od prejema tega sklepa poda mnenje o izvedbi neposrednega pravosodnega nadzora nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, uvedenega z odločbo ministra za notranje zadeve, št. 007-52/2012/27 z dne 11. 2. 2013.

 

Minister za notranje zadeve je na podlagi 160. člena ZDT-1 in 4. člena Pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi (Uradni list RS, št. 10/12 in 26/12) izdal odločbo o uvedbi neposrednega pravosodnega nadzora nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, št. 007-52/2012/27 z dne 11. 2. 2013, ki je bila 12. 2. 2013 vročena generalnemu državnemu tožilcu in Državnotožilskemu svetu. Ministrstvo za notranje zadeve je Vlado RS in Državnotožilski svet 20. 2. 2013, ker tega ni predhodno storil generalni državni tožilec, z dokumentom, št. 007-52/2012/44 z dne 20. 2. 2013, obvestilo o zavrnitvi neposrednega pravosodnega nadzora. Generalni državni tožilec je Vlado RS, Državnotožilski svet in Ministrstvo za notranje zadeve 21. 2. 2013 z dokumentom, št. Tu 39/13-4 z dne 20. 2. 2012, obvestil o zavrnitvi izvajanja neposrednega pravosodnega nadzora.

 

Skladno z določbo drugega odstavka 161. člena ZDT-1 mora Vlada RS po pridobljenem mnenju Državnotožilskega sveta v osmih dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi izvajanja pravosodnega nadzora odločiti, ali naj se pravosodni nadzor izvede.


Časovno obdobje

Potrdi