Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

21.1.19

Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje in imenovala v. d. direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame

Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje  

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji razrešila generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Jurija Snoja in imenovala Mitjo Bobnarja za vršilca dolžnosti.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pristojnemu organu za imenovanje, na podlagi petega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih, predlagala razrešitev mag. Jurija Snoja, generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dnem 21. 1. 2019. 

Ministrica bo sprožila natečajni postopek za imenovanje generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje. V času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika bo naloge vršilca dolžnosti, za obdobje največ šest mesecev, opravljal Mitja Bobnar, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje. 

Mitja Bobnar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Unichem, v oddelkih za prodajo in trženje. Kasneje je opravljal vodstvene naloge med drugim v podjetjih KZ Krka, KZ Darovi narave, Trimo Trebnje ter Akrapovič d.d. Mitja Bobnar ima bogate izkušnje iz gospodarstva in mednarodnega poslovanja ter odlične vodstvene sposobnosti.

Vir: MDDSZ

Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji  z jutrišnjim dnem imenovala Stojana Ščuko za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame, in sicer do imenovanja direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame,  vendar najdlje za šest mesecev, to je do 21. 7. 2019. Stojan Ščuka, trenutni direktor javnega zavoda Park Škocjanske jame, ki mu mandat poteče danes, je univ. dipl. inženir zootehnike. 

 

Profesionalno pot je pričel leta 1989 kot kmetijski svetovalec in vodja enote, nadaljeval kot specialist za živinorejo in vodja oddelka kmetijskih specialistov, vodja oddelka kmetijske svetovalne službe, direktor Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA), direktor Primorskega tehnološkega parka in direktor podjetja Tep Invest d. o. o. ter koordinator  projektov Ustanove Fundacije BiT Planote.

 

Vir: MOP


Časovno obdobje

Potrdi